O puer dilectissime, tu moves pectora etc. magyarúl*

SZerelmes, édes JESUSom, Te vonszod szivemet.
Szent bölcsödhöz, s' szent jászlodhoz szoritod mellyemet.
Mint Csillagok fénye, mint arany szekrénye;
S' annál-is erösben, és sokkal kedvesben
Te vonszod szivemet: Te vonszod szivemet.
A' te gyémántos két szemed, ah! édes JESUSom,
mint kettös nap, olly te benned, szépséges Christusom.
Abbúl mind kettöbül, mint tüzes fölyhökbül,
sürü meny-követ hánsz; s' senkit sebtül nem szánsz:
El töle, kit meg-ütcz. El töle, kit meg-ütcz.
Te mézzel folyó szájacskád, oh! drága JESUSom;
Kláris szinü ajakacskád, én kedvelt Christusom:
Olly mint szép kertetske, s' mint egy  kissebbetske
szines szép virág-szál, kinek mosolygón áll
minden ö termete: Minden ö termete.
Veszszen-el az egész világ, szerelmes Jesusom;
Csak te maradgy-meg ép-virág Jesse-böl, Christusom.
Veled meg-elégszünk, inségben sem leszünk;
Nem lesz, kitöl féllyünk, csak te benned éllyünk.
Tiéid egészlen: Tiéid egészlen.
A' melly szüv, az én szüvem vólt, oh áldott JESUSom,
Tiéd már; te hozzád hódolt, oh! méltó Christusom.
Mindent semmiben hajt, s' csak tégedet óhajt.
Jászlod mellet lenni, s' böcsödet rengetni
buzgón kivánkozik: Buzgón kivánkozik.
Halkan zengö sirásidat édesden halgatom;
Hozzám te nagy jó-vóltodat látom, s' tapasztalom.
Az oól ha nem tetczik, hól testetskéd fekszik;
Lelkem hajlékába, s' jöj vetett ágyába
szivemnek; s' ott nyúgodgy. Szivemnek, s' ott nyúgodgy.
Oh áldott Szüz, fektesd JESUSt szivem közepiben;
Erettem könyörgésidet ne szánd szükségimben:
Hadd éllyek, s' ne féllyek; Noha titkos, s' mélyek
ellenem el-rendelt, fejemre lelt, s' nevelt
Ördög csalárdsághi: Ördög csalárdsághi.

Nyomtatott kiadása:

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 280–1. Kiad. MIR 39, 56. – Cím: ALIUS. O Puer dilectissime, tu moves pectora etc. pag. 55. MAGYARÚL. [A latin eredeti az énekeskönyv 55. lapján.] – Dallamát is közli.

Karácsonyi ének, az O puer dilectissime tu moves pectora kezdetű cantio fordítása. Szövege egy korábbi változatnak (vö. O puer dilectissime c.) barokk ízlés szerinti átalakítása.

A latin minta szövege az előbbi ének jegyzetében; ugyanott lásd a versformára és dallamra vonatkozó megjegyzést.
Hátra Kezdőlap Előre