[SZületet drága váltságunk…]*

Ad notam, Idvöz légy menyei

SZületet drága váltságunk,
Menyei Szent szabadságunk:
Oh Jesus légy nyavalyánkban orvosságunk.
Kis testben hogy meg-jelentél,
Idvösséget ugy szerzettél:
Oh drága szép Jesus értünk mire léptél?
Te nagy alázatosságod,
Mint jó illatú virágod;
Meg-mutattya, mennyit érdemel Országod.
Szalma, széna, vékony jászlod,
Mint fel-emeltetet zászlód;
Minket böven bé-fedezö keskeny vásznod.
Oh drága szép Istalócska,
Benned téli szép rósácska;
Vétkeink büzit el-üzö violácska.
Aldassék a' Szent Háromság,
Kitöl árrad illy nagy jóság;
Ez által távozik minden nyomorúság.

3 CCK2 légy sinlésben 4–6 CCK2 Hogy szegényül meg-jelentél, Idvöziteni kezdettél; Es szabadúláshoz reménségünk löttél. 8 CCK2 Jó illatú szent 10 CCK2 keskeny jászlod; 11–12 CCK2 Fátyol helyett, kemény vásznod; Minket nagy jóra vezérlö hires zászlód. 18 CCK2 távozzék

Nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Cantus catholici. Kassa 1674, 46–47. – Cím: ENEK. – Nótajelzés: Ad Notam, Idvöz légy menyei. fol. 24. ([VDvöz légy Mennyei Bánya…] c.).

Uo. 72–73. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Notája, fol. 24. ([VDvöz légy Mennyei Bánya…] c.)

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 60, var), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 166), Vépi ék. (1725–68, 55), Paksi Márton György-ék. (1760, 74), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 26), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 33a).

Karácsonyi ének a betlehemi kisded előtt. Betlehemes játékhoz vagy kántáláshoz alkalmas népének. Forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–12 (a–a–a); a névtelen szerző a nótajelzésben idézett dallamminta formáját mindkét változatban módosította (vö. [VDvöz légy Mennyei Bánya…] c.).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 24/a. sz.

3 Oh Jesus légy sinlésben orvosságunk (a II. szövegváltozatban) – sorvadásban, bágyadásban (NySz II, 1573).
Hátra Kezdőlap Előre