[SZületett új Király nékünk…]*

Nota: Fit porta Christi etc.

SZületett új Király nékünk,
Eörvendezzünk.
Mert el-jött mi idvességünk.
Vigan énekellyünk.
Innepi Szent tiszteletben.
Isteni szép dicsiretben.
Nap-kelettöl fel-támadott,
Nap-nyúgotig által-hatott.
Az Egek bölcs alkotója,
Lött embernek meg-Váltója.
Angyaloktól izentetett,
Pásztoroknak hirdettetett.
Bethlehemben születtetett,
Istállóban helyheztetett.
Posztóban bé-takartatott,
Királyoktól imádtatott.
Iertek-el a' Pásztorokkal,
Keressük nagy vigasággal.
Siessünk a' Királyokkal,
Imádgyuk nagy buzgósággal.
Hirdessük az Angyalokkal,
Tiszta Szent ártatlansággal.
Dicsösség menyben Istennek.
Békesség az Embereknek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 87. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Fit porta Christi etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 53).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 50; kiad. MIR 39, 78), Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 43).

Karácsonyi felelgetős, kántálós népének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–4–8–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 67. sz.
Hátra Kezdőlap Előre