[SZületett váltságunk, Christus szép virágunk…]*

Kedvessen tekénts ránk, Nótájára

SZületett váltságunk, Christus szép virágunk,
Oh Kegyesség, Szent Kisdedség.
Lelkünknek reménye, Szivünk igaz fénye;
Lelki szépség, Gyönyörüség.
El-jött árvák Apja, Gyarlóság Istápja;
Halálnak rontója, Bünnek ostromlója.
Testünk meg-tartója, Minden jónk adója;
Lelkünknek értéke, Jó erkölcs mértéke.
Jesus, Lelkünk czéllya, Fegyverünk aczéllya;
Istennek egy Fia, Emberek szent dija.
Nagy hálákat adgyunk, Es vigan kiáltsunk;
Dicsirtessék hiven, Szent Háromság éppen;
Amen, Amen: Amen, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 111–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Kedvessen tekénts ránk, Nótájára. fol. 20. ([KEdvessen tekénts ránk, tessék lelki múnkánk…] c.).

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 171).

Karácsonyi felelgetős, kántálós népének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–8–12–8 (a–b–c–b); a sorok feleződnek belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 179. sz.
Hátra Kezdőlap Előre