[SZüz Annyától születik…]*

SZüz Annyától születik,
Edes Jesus:
Jászlocskába fektetik
Drága Jesus:
Hogy ha vagyon lelketek, szemlélyétek;
Az jászolt nézzétek.
Meg-testesült Istentek,
Kis testben elöttetek,
Meg-köttetik értetek; Ah rest népek,
Most lehettek éppek.
Méltóságos Istenség,
Jászolban az nagy Felség,
Gazdagodik szegénység; Ah kegyesség!
a' kitöl szivünk ég!
Békességgel jött hozzánk,
Gyermekké lött szent Atyánk,
Hogy mi-is szelidüllyünk, s' néki éllyünk;
Tölle el ne hüllyünk.
Forditsd hozzánk szivedet,
Gerjezd bennünk tüzedet,
Szent szived meg-olvadgyon, s' Hozzánk forjon;
Sok jókat ránk szórjon.
Oh áldott szent Jegyesem,
Gyönyörü szép kedvesem,
Szalma, széna, jászlocska, Istállócska;
Szent nyúgasztalócska!
Ezt meg nem fizethetem,
De nem-is érdemlettem,
Hogy ezt mivelted értem, hozzád tértem,
bóldogságot értem.
Dicsirtessék szent Atyád,
Szent Lélekkel Te magad,
Kisdednek szent malasztya, kedvét nyújtya;
Lelkünket nyúgottya.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 89–90. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még: Paksi Márton György-ék. (1760, 89 kottás).

Karácsonyi felelgetős, kántálós népének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–4–7–4–11–6 (a–b–a–b–c–c); a tizenegyes sor 7/4 osztású belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 115. sz.
Hátra Kezdőlap Előre