[Idvöz légy atya Isten…]*

Idvöz légy atya Isten szentséges barania,
Melchizedek aldozáttya, szüznek szent fia.
Idvöz legy meniei manna, egeknek szent ura,
Bünösök valtságara szüllettél istaloba.
Téged angyali seregek menyekben tisztelnek,
Szent, szentséges Istennek téged lenni ielentnek.
Te menybül alá szálvan, magad nékünk advan,
Mi testünket fel vévén, erettünk születvén.
Menyböl származot keniér, Betlehemben születtél,
Ez világ valtságaért kerest fan szenvettél.
Nagy sereggel az angyalok alá iüvének,
Ur Istennek, dicsöség, menyben éneklének.
Es ez földön szent békessék az embereknek,
Jo akárat, üdvösség légyen az hiveknek.
Jer hatt mi-is be szállyunk szivünknek aitaián,
Pasztorokkal és lassuk meg edgyüt vigadván.
Nill szivem, nészd meg iobban, ki van itt iászolban,
 gyermek szép Jesusnak örüllyünk vigadván.
Oh te kegyes és kegyelmes vendég, nalam szály,
Iüi csinaly csendes agyat és szivemben házat.
Ô szerelmes Jesusom, én édes Christusom,
Iüi be most te szolgadhoz, hozzád térö bünöshöz.
Magasságban ur Istennek dicsöség légyen,
Harom személyben egy Isten mind örökké, Amen.

16 Pasztorok<nak> Az áthúzott betűk fölött: kal

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 106a–b. – A szöveg eleje a kézirat csonkasága miatt hiányzik.

Karácsonyi ének oltáriszentségi vonatkozásokkal. Feltehetően a misén úrfelmutatás után vagy áldozáskor énekelték. Néhány sorában párhuzamos részek figyelhetők meg a Mennyből jövök most hozzátok kezdetű XVII. századi protestáns eredetű karácsonyi énekkel, amely az erdélyi katolikus kéziratos  hagyományban is megvolt (vö. Petri András-ék. 1630–1, 34b; Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 54). Az egyezéseket lásd alább az egyes verssorokhoz fűzött jegyzetekben.

Versforma: 13–13 (a–b); a sorok szótagszáma 13–14 között ingadozik; helyenként a 7–6-os osztás és a belső rím is megfigyelhető.

Dallama ismeretlen.

2 Melchizedek áldozáttya – a kenyeret és bort áldozó ószövetségi papfejedelem (1 Móz 14, 18–20) Krisztus előképe. Vö. RMKT XVII./7, 147. sz. 1. sor jz.

3 manna – lásd [KEly-fel bennem szomju lélek…]  c. 7. sor jz.

15–16 Jer hatt – Kájoni idézett énekében a 25–26. sor: Jertek hát mi is örvendjünk, A Pásztorokkal bé-mennyünk.

17 Nill szivem – Kájoninál 21–22. sor: Nyily meg szivem lásd-meg jobban Ki fekszik itt a Jaszolban.

19 Oh te kegyes – Kájoninál 45. sor: Oh kedves vendég nálam szálly.

20 Iüi csinaly – Kájoninál 43–44. sor: Jövel, csinálj csendes ágyat, Szivemben magadnak házat.

22 Iüi be – Kájoninál 47. sor: Jöj-bé hozzám te szolgádhoz.

23 Magasságban – Kájoninál 53–54. sor: Az mennyei magas Egben, Istennek dicsösség légyen.
Hátra Kezdőlap Előre