[VIlág Teremtö született…]*

Gyermek jelent. Nótájára

VIlág Teremtö született;
Anyának Szüz neveztetett.
Ah bóldogúl igirtetett,
s' igiret bé-is töltetett:
Alleluja, Alleluja.
Ez a' Nap az Istentöl lött,
mellyen bünösökhöz el-jött.
Jesse töve meg virágzott;
Es a' Szüz Gyermeket hozott.
Terhes lévén, már Fiat szül;
De épségben Szüz erössül.
Ezt Menybéliek éneklik,
A' Földiek-is hirdetik.
A' Pásztorok vigan jutnak;
Királyok-is hamar futnak.
Atyák Lymbusban örvendnek,
Christust érzik születtetnek.
Szent Hárómság dicsirtessél,
Ki illy örömmel éltettél.
Kis Jesus-is dicsirtessél,
Szüz Anyáddal tiszteltessél.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 129–30. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Gyermek jelent. Nótájára. fol. 123.

Válaszos karácsonyi ének, a Redemptor orbis natus est kezdetű cantio fordítása. Két másik fordítása Kájoni János Cantionale catholicumából (1676, 74) Világ váltója születik kezdettel (Redemptor orbis natur est c.) és a Turóci cantionáléból (XVII. sz. vége, 35) Világ Megváltónk nékünk születék (Redemptor orbis natur est c.) kezdettel  ismeretes. A latin eredeti szövegét lásd Redemptor orbis natur est c. jz. A 8. versszaknak a fordításban nincs megfelelője. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c); a 3–5. sor refrén. A refrén újesztendei változatát lásd a Karacsonyra valo gloria c. ének jegyzetében.

Dallama: RMDT II., 160/I. sz. – Az ének végén a dallamnak más szövegre való alkalmazását ajánlja a következő megjegyzés: Ezen nótára más öt ének-is ki-mégyen, ugy mint; fol. 102. etc.; az énekek között az utolsó: Örvendj ó áldott Izrael (vö. Laetare virgo Israel etc. magyarúl és Karacsonyra valo gloria c. jz.).
Hátra Kezdőlap Előre