Redemptor Orbis natus est*

Nota: O gloriosa Domina

VIlág Váltója születik,
Szüz-által nékünk adatik:
Ez napot az UR szerzette,
Szent Fiát hozzánk küldötte.
Jesse veszszeje virágzott,
Es a' Szüz gyümölcsöt hozott,
Ez napot az Ur szerzette,
Ur Christus e' földre jöve.
Ki mag-nélkül fogontatott,
Az Anya szüzen maradott.
Ez napot az Ur szerzette,
Az Ige meg-testesüle.
Eneklik Menyben Angyalok,
Fiai földön Adámnak.
Ez napot az Ur szerzette,
Meg-Váltónk közinkbe jöve.
Lymbus nagy zengve énekel,
Kötele most óldatik-el.
Ez napot az Ur szerzette,
Hogy Menyország miénk lenne.
Ne fély bünös, ki vétettél,
Bünért kétségben ne essél.
Ez napot az Ur szerzette,
Irgalmát velünk közlötte.
Szent Háromságnak dicsösség,
Kitöl áradott e' felség.
Ez napot az Ur szerzette,
örvendetes éneklésre.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 74. – Cím: ALIUS. Redemptor Orbis natus est. – Nótajelzés: Nota: O gloriosa Domina.

Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k., 869. – E tizenkét strófás változatnak Papp Géza közlése alapján csak az első sora és a nótajelzése (O gloriosa Domina) ismeretes; vö. RMDT II., 160. sz. jz. (552. 1.).

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 86).

Karácsonyi ének, a Redemptor orbis natus est kezdetű cantio fordítása. Két másik fordítása a kassai Cantus catholici ből (1674, 129) Világ teremtő született ([VIlág Teremtö született…] c.) kezdettel és a Turóci cantionáléból (XVII. sz. vége, 35) Világ Megváltónk nékünk születék (Redemptor orbis natur est c.) kezdettel ismeretes. A latin  eredeti szövegét lásd Redemptor orbis natur est c. jz. Az ismeretlen szerző az ötsoros, refrénes latin strófákat hét négysoros versszakba ültette át.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre