[Zengedezzünk uig Énekkel…]*

Zengedezzünk uig Énekkel,
Dicséruén Jstent nyeluünkel.
Hogy Christus Szüz MARIAtól,
Születet mint szép Virágtól.
Akor nagy uáltozás esett:
Éj, Nap-hoz hasonlóuá lett.
Az Angyalok sokasága,
Énekelt uigadozua.
Vigyázatban a' Pásztorok,
Hallának menyböl szózatot,
Hála légyen az Jstennek,
Békeség Embereknek.
Angyal ököt bátoritá,
Bethlehembe igazitá,
Hogy ott gyermeket talalnak,
A kj Vra e' világnak.
Sietuén mennek Pásztorok,
Találnak szép ajándékot;
Menynek a kisded kjrályát,
Véle az ö Szent annyát.
Fényes Csillag fel-támada.
Három királyokat hiua,
Nap kelletröl a' Christus-hoz,
Mint teremtö Vrokhoz.
El-jöuének ajándékkal,
Temyén, Arany, és Mjrrháual.
Es jmadák le-burúlva,
Minnyájunknak példára.
Nézd mely szegény Vrasága,
Ökör, szamár ö vduara,
Szalma, és széna párnája,
Jstáló palotája.
Ne légy oktalamb baromnal,
Ember, se resteb Pogannal,
Siess hozzá gyorsasaggal,
Kegyelmet nyerhetz azzal.
O értünk született Jsten,
Te benned bizunk mindenben,
Részeltes szent érdemédben,
Es adgy örök helyet menyben.

9 A Vigyázatban szó kivakart betűk helyén. 13–14 Felragasztott papírcsíkon; alatta: Kiknek Angyal meg-jelenék, küldé ököt Bethlehemik. 18 ajándékot <Egy> 19 Menynek a kisded Kivakart szövegrész helyén. 27 Az jmadák szó ák betűi kivakart betűk helyén. 40 Az adgy szó d betűje utólag beszúrva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 32–3. – Cím: Mas Ének [A lapszélen:] Vj Ének. – Dallamát is közli.

Karácsonyi ének a betlehemi pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatásáról, a Spýwagmež wssychny wesele kezdetű egyházi ének fordítása. Az eredeti szöveg, amely a XIV. században keletkezett Quem pastores laudavere (vö. Chevalier 16311; Wackernagel I, 214–5; Kájoni 1676, 71, Rotula XV) kezdetű  karácsonyi cantio fordítása, cseh énekeskönyvekből került bele Szőlősy Benedek szlovákok számára szerkesztett gyűjteményébe (Cantus catholici, Pýsně katolické. Kassa 1655, 36). Szövege a következő:


Gina.
Spýwagmež wssychny wesele,
Chwalýc swého Spasytele.
GEzu Krysta Narozeňý,
Wssech werných vtesseňý.
Stala se diwna promeňa.
Noc, yako Deń vcinéna.
Mnozstwy Angelůw spywalo.
A radostně plesalo.
Pri tom byli Pastýrowe,
Slissýce spywańy nowé.
Chwala na wýsostéch Bohu.
Na zemi pokog Lidu.
Zgewil se gim Angel Páne.
Ržka do Bethlehema gdete,
Tam nagdete krasne Dýte:
On gest Pán po wssem Swéte.
Pastyri ssli gsú z-radostj.
Nassli dar z-Božy milostj,
Syna Krále Angelského,
Z-Marygi Marku geho.
Panna Syna porodila,
Gemuž welmi wdečná byla,
Poťesseńy s-ňim magýce,
A Bohu dekugýce.
Yasna Hwézda hned gest wyssla.
A pro Kralůw Pohanskych ssla.
Na wědomy dáwagýce,
K-Krystu gich wolagýce.
Prissli Králi od wýchodu,
Klańeťi se tomu rodu.
V my se klańegme gemu,
Yakžto Pánu nassému.
Wiz yaké gest geho Panstwo,
Molek, Oslyk geho dworstwo.
Perjni, seno, a slama,
Gesličky za postel má.
Pohané ho také cťili:
Padsse k-Zemi se klaněli.
Darj gemu dawagýce.
Složbu mu skybugýce.
Djwný twůg nerozum bude,
Když ťe Howado predegde.
K-tomu Králi Angelskému;
Kichle se utečme k-němu.
Nebud Howada hlúpegssy,
Nad Pohana poslednegssý.
Abys ty méň chwálil Krysta.
Gehož nesla Panna čista.
Kryste pro twé Narozeňý.
Degž nám hrýchům odpusstený.
Ať nás nezže wečný plamen,
V choweg Kryste Amen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 79. sz.
Hátra Kezdőlap Előre