[Zengjetek eggyetlen egynek…]*

Zengjetek eggyetlen egynek. Atya Isten fiának;
Zengjetek mi Meguáltó Vrunknak,
A' jászolban kis szénán siránkozónak.
Alugy ô szép Gyermek; Alugy o kis lélek;
Örüll Angyali sereg raitad, és Emberek
Zengjetek etc. repetitur.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 37. – Dallamát is közli.

Karácsonyi bölcsődal, a Psallite unigenito kezdetű ének fordítása. A Turóci cantionaléban a latin és a magyar szöveg együtt található. A latin német földön keletkezett (Chevalier 15760; Bäumker I, 141–142); megvan Szőlősy Benedek szlovákok számára szerkesztett énekeskönyvében (Cantus catholici. Pýsně katolické. Kassa 1655, 60) és Kájoni első kiadásában (1676, 70, Rotula IX). A Turóci cantionale szövege a következő:

Psallite Vnigenito, Christo, Dei Filio,
Psallite Redemptori Domino
Puerculo jacenti in praesepio.

Kájoni változata:

Psallite unigenito, Christo Dei filio
Psallite, Redemptori Domino
Puerulo jacenti in praesepio.
Pueri psallite, Senes concinite,
Laudem date Domino, cum dulci jubilo.
Psallite unigenito etc.

Versforma: 15–10–12–12–13 (a–a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 236. sz.
Hátra Kezdőlap Előre