Patrem*

HIszünk mi az egy Istenben,
Meny s' Földnek teremptöjében,
Hiszünk a' Jesus Christusban,
Isten egy Fiában.
Szent Lélektöl fogantaték,
Szent Szüz méhéböl születék:
Pilátus alatt kinzaték,
Feszitve öleték.
Temetve, szálla poklokra;
fel-támadván harmad napra;
örömmel méne Egekre;
el-jö itiletre.
Hiszünk Szent Lélek Istenben,
Régi Szentekkel egy Hitben.
Hiszszük bünnek bocsátását,
Test fel-támadását.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 140–1. – Cím: Patrem. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 67), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 174), Zirci-ék. (1751–66, 76b), Paksi Márton György-ék. (1760, 106 és 345 kottás), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 16), Jászfényszarúi-ék. (1788, 60), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 4 és 55; II, 20 és 69).

Credo-parafrázis újév napjára, az Apostoli Hitvallás rövid verses fordítása. Lásd Karacsonra valo Patrem c. vers jegyzete. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–6 (a–a–b–b).

A többszörös áttétellel követhető dallama a Puer natus in Betlehem egy változata; vö. RMDT II., 66. sz.
Hátra Kezdőlap Előre