Sanctvs után*

Nóta Oh ékes szép virág

JElent piros vérben, szép Virágunk:
Környül metélésben, szent Váltságunk:
Oh Jesusunk, mi Jegyesünk,
midön ered ránk szent véred:
Edes Jesus, Edes Jesus.
Folydogalván véred, szép Virágunk;
azzal szivünk élled: szent Váltságunk.
Jesusnak mondatván, szép Virágunk;
miénk lött, igy nyilván, szent Váltságunk.
Legyünk kegyelmedben, szép Virágunk,
Ez új esztendöben, szent Váltságunk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 141. – Cím: SANCTVS után. – Nótajelzés: Azon Nótára való Enek [Utalás az előtte lévő Sanctus-parafrázis nótajelzésére: Oh ékes szép virág; vö. Sanctvs [SZent vagy, Szent vagy, örök Atya Isten…] c.].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 68), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 174), Vépi ék. (1725–68, 101).

Újesztendei ének, elmélkedés az ünnep mondanivalójáról (Lk 2, 21: circumcisio Domini). Forrása ismeretlen. A névtelen szerző ünnepi miseéneknek szánta a Sanctus és az úrfelmutatás között.

Versforma: 10–10–8–8–8 (a–a–b–c–d); a nyolcas sorok 4/4 osztásúak belső rímmel; a 3–5. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 205. sz.; az eredetileg négysoros dallamot a 4. sor záró hangjainak megismétlésével módosította.
Hátra Kezdőlap Előre