[AH drága édes kisdedünk…]*

Nótája, Hiszünk mi az egy Istenben

AH drága édes kisdedünk,
Környül metéltetik értünk:
Istenünknek hálát adgyunk,
Christusnak szólgállyunk.
Környül metéltessék Lelkünk,
Hogy távozzék mi sok vétkünk.
Jesus nevénél maradgyunk.
Vér ontásáért fáradgyunk.

1 CCN IESUS, mi drága Kisdedünk, 4 CCN Urunknak

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Cantus catholici. Kassa 1674, 152–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 140. (Patrem [HIszünk mi az egy Istenben…] sz.).

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 62. – Dallamát is közli. – Kiad. MIR 39, 21.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 175), Vépi ék. (1725–68, 97), Paksi Márton György-ék. (1760, 109), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 37).

Újévi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–6 (a–a–b–b); a 3–4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 66. sz.
Hátra Kezdőlap Előre