[O Szép Iesus ez új Esztendöben végy seregedben…]*

Nota: Szüz Maria ez világra nékünk

O Szép Iesus ez új Esztendöben végy seregedben,
O Maria, Istennek Szent Annya legyünk kedvedben.
Esedezzél érettünk, igaz szivel legyünk
Iesus nevének dicsiretiben.
O szép Iesus drága szent Neved-ért, kely-fel néped-ért.
O Maria tekints hiveidre Iesus Nevé-ért.
Hogy ez új Esztendöben, tellyes életünkben,
legyünk Iesusnak drága kedvében.
O szép Iesus, kik félik Nevedet, vigyázz azokra.
O Maria Iesusnak Szent Annya, földünk virága.
Könyörögj népeid-ért, a' te sereged-ért,
Te Szent Fiadnak örök-élet-ért.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 99. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Szüz Maria ez világra nékünk. Fol. 80. – Megvan a második kiadásban is (1719, 73).

Újévi köszöntő ének Jézus nevéről. Forrása, szerzője ismeretlen. – Másik változata Ó szép Jezus ez új esztendőben, légy híveidben kezdettel a Cantus catholici 1674-i kiadásából ismert (vö. [OH szép Jesus, ez új esztendöben, légy Hiveidben…] c.). A XVIII. században általánosan elterjedt és a mai napig népszerű éneknek két egykorú nyomtatott változata korábbi kéziratos hagyományra vall.

Versforma: 15–15–12–10 (a–a–b–b); a tizenkettes sor 6/6 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 256/III. sz.
Hátra Kezdőlap Előre