A' 3. szent királyokról*

Nótája, Puer natus in Bethlehem

HOl vagyon Sidók Királlya,
Mert fen-látszott új csillagja;
Elöttünk el-is sietett,
Ide minket el-vezetett.
Alleluja, alleluja.
Angyal monda; járúllyatok,
Uj Királyért fáradgyatok:
Tetszik Istennek járástok,
Hogy Jesus látogassátok.
Sátán örömest vesztené,
Christus nevét süllyesztené:
De ti Christusnak hivei
Jertek, ugy lésztek övéi.
Inkáb veszi sziveteket,
Hogy sem arany pénzeteket:
Csak szivesen indúllyatok,
Jesus után járúllyatok.
Uj csillaga új Királynak,
Uj áldást hoz ó Világnak;
Csak szivesen keressétek,
Jóvóltát emlegessétek.
Aranyat, temjént, és myrhát,
Bövön mi Országunk adhat:
Ha találunk új Királyra,
Az lesz fáradságunk árra.
Arannyal Királyi szépség,
Témjénnyel Isteni Felség,
Es myrhával az emberség
Jelentetik, s' titkos szentség.
Mely Királynak ez csillaga,
Igen nagy ö Királysága:
Mert Isten edgyütt és Ember;
Már ügyünk sárban nem hever.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 159–60. – Cím: A' 3. SZ. Királyokról. – Nótajelzés: Nótája, fol. 123.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Paksi Márton György-ék. (1760, 118), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 37), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 69). – Továbbélő népi változata: MNT II., 46. sz.

Vízkereszti „három király járó” válaszos ének. Lásd [Az harom szent kiraly…] c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c); az ötödik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 160. sz.
Hátra Kezdőlap Előre