A' házak szentelö prócessioban*

Nótája, Puer natus in Bethlehem

CHristusnál Bethlembe vóltunk,
Nagy dólgokat ott hallottunk:
Szent Gyermeket hogy meg-láttuk,
Fáratságunkat nem szántuk.
Alleluja, Alleluja.
Hirdettyük Jesust ez Helynek,
Szólgálván Szent Istenünknek:
Utunkat ki meg-neveti,
Meny-Ország úttyát el-véti.
Nincs nagyob háládatlanság,
Mint az feledéken vakság:
Azért jár most az igazság,
Hogy áldassék Szent Háromság.
Arany, tömjény, mirha légyen,
Ez házban örökké böven:
Kikkel Jesus tiszteltessék;
S' minden gonosz el-üzessék.
Csillagnak drágáb fényével,
Három ajándék félével,
Aldgya-meg Jesus ez Házat,
A' ki minket ide hozott.
Uj Királynak új csillaga,
Setétes Földnek Világa:
Ez fényt valaki útállya,
Christus hitit nem jól vallya.
Arany, Királyi felséget;
Temjén jelent Istenséget:
Mirha pedig emberséget;
Ebben nem láthatsz vétséget.
A' Jesus csillaga fénye,
Menyország igaz ösvénye,
Légyen ez háznak örzöje,
Setétségnek el-üzöje.
A' lelki arany bövsége;
Temjén, s' mirha elégsége,
Maradgyon mindenkor itten:
Veletek légyen Szent Isten.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1574, 160–1. – Cím: MAS…A' Házak Szentelő Prócessioban. – Nótajelzés: Azon Nótára [Utalás az előtte lévő Hol vagyon zsidók királya kezdetű ének dallamára: Puer natus in Bethlehem; vö. A' 3. szent királyokról c.].

Vízkereszti házszentelős processziós ének a három királyról. A szokásról lásd [Királyoknak királlyának…] c. jz. A névtelen szerző utal a környezetre, a más hiten lévőkre is (8–9. sor: Utunkat ki megneveti, Menyország utját elvéti; 24–5. sor: Ez fényt valaki utálja, Krisztus hitit nem jól vallja).

Versforma: 8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c); az ötödik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 160. sz.
Hátra Kezdőlap Előre