Kyrie quadragesimale*

O Felséges teremtö Isten,
Mindenható Atya.
Légy irgalmas mi nékünk.
Ki Fiadat mi életünkért,
küldéd ez uilágra.
Légy irgalmass mi nékünk.
Nagy kinokra uetetted ötet,
bününk uáltságár:a
Légy irgalmass mi nékünk.
Christus, ki a' mi büntetésünket,
ualladra fel-uetted.
Légy irgalmass mi nékünk.
Christus, a' te nagy kissebségedért
s-értünk csapásodért.
Légy irgalmass mi nékünk.
Christus a' te nagy galázatodért
s-szörnyü halálodért.
Légy irgalmass mi nékünk.
Ó Szent Lélek Isten;
Te általad Szüznek méhében,
Christus szállot testben.
Légy irgalmass mj nékünk.
Te ö Emberségét,
malasztiddal böuen be-töltéd,
Emberi uáltságért.
Légy irgalmass mj nékünk.
Christus érdemében,
engedgy részesülnünk éltünkben;
Hogy éllyünk mennyegben.
Légy irgalmass mj nékünk.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 39. – Cím: KYRIE QUADRAGESIMALE. – A dallamát is közli.

Nagyböjti Kyrie-trópus. Lásd Adventre valo Kyrie c. ének jegyzete; a versformára és dallamra: Kyrie de aduentu Dominic. ének jegyzete. A Gospodine Otče Žádancý kezdetű ének fordítása. Az eredeti kottás szövege Jiřík Třanovský Cythara sanctorum–a nyomán (Lőcse 1636, 91) a következő:


Kyrye.
GOspodine Otče žádancý,
Páne wssemohancý,
Smilug se nad námi.
Genžs dal Syna na wykupenj,
Lidu k spo mo ženj,
Smilug se nad námi.
Otrpnostem poddal sy geho,
K wyplatě hřj ssne ho
Smilug se nad námi.
Kryste genžs trpěl pro nás zedemnoho,
Legž v ži ti toho,
Ó smilug se nad námi.
Kryste pokutus nassj na se wzal,
W nj pro nas pracowal,
Ó smilug se nad námi.
Kryste pro twé w Swětě ponižený,
Prácy, O tr pnej,
Ó smilug se nad námi.
Dusse dobrg Swaty
Teban Krystus w Panně počatý,
Pro lid hřjchem gaty,
O smilug se nad námi.
Tys to člowéčenstwý,
Naplnil sam dáry k Poselstwj,
K službé wssech spasenj,
O smilug se nad námi.
Rač nás dažiti,
Krysta zdevča sinych či niti,
Degž proú y trepčti,
O smilug se nad námi.

A névtelen fordító mintáját követve három-három strófában különböző versformát használt a következő módon:

  • 1: 9–6–7 (a–a–b),
  • 2: 10–6–7 (a–a–b),
  • 3: 6–9–6–7 (a–a–a–b).

Papp Géza megállapítása szerint ez a darab is példa a cseheknél és szlovákoknál már korábban használatos Kyrie-trópusok anyanyelvű meghonosítására (RMDT II., 124. 1.; dallamát nem közölte).
Hátra Kezdőlap Előre