Kyrie*

KYrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Irgalmaz minékünk,
Örök Atya Isten, Ne nézd mi sok vétkünk.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Irgalmaz minékünk,
Aldot Fiu Isten, Lelki szent értékünk.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Irgalmaz minékünk,
Szent Lélek Ur Isten, Add, szent légyen éltünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 249–50. – Cím: Kyrie. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 89), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 189).

Nagyböjti Kyrie-parafrázis. Lásd Adventre valo Kyrie c. ének jegyzete. Közvetlen forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 15–6–12 (a–b–b).

Dallama: RMDT II., 8. sz.
Hátra Kezdőlap Előre