Credo*

Nótája, Aaron veszeje virágzik

A' mindenható Atyában,
Hiszünk, s' nincs kétségünk abban,
Hogy mindeneknek Ura ez Világban:
Egy Szülöttében, Idvözitöben,
A' ki öröktül Származván szentül,
Fény Fényességtöl Jöt, örök elmétöl.
Mennyei drága szépségböl
Le-szálván nagy kegyelméböl,
Emberi testet vön Szent Szüz Méhéböl:
Ertünk kereszt-fán Szenved meg-halván,
Vólt koporsóban Harmad-napiglan:
S' ül fel-támadván, Atya Isten jobján.
Mint Birótul-is ugy félek,
Kitöl származik Szent Lélek;
Egy Istenségü mind Három Személlyek.
Hiszek csak edgyet, Leg-magasb hegyet;
Kit fel-ruházot Isten, Egy-házat.
Test támadását, s' Istennel lakását.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 251–2. – Cím: CREDO. – Nótajelzés: Nótája, fol. 18. ([Aaron veszeje virágzik…] c.).

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 90).

A Niceai-Konstantinápolyi hitvallás parafrázisa nagyböjtre. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. ének jegyzete. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–c–d); a 4–5. sor 5/5, a 6. sor 5/6 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre