A' szent keresztnek fel-vetelere, és a' Christus követésére való intés*

A' Christus Igéjét hallya, ki magát Hivének vallya;
és nyomdokát kövesse.
Ez Világ gaz szemetének, fel-rakott súllyos terhének
rút igáját le-vesse:
Es a' szent Kereszt fájával, egygyütt az Egek Urával,
Menyországba siessen;
Ha egyenlö Uraságban, S' Angyali szép társaságban
akarja, hogy élhessen.
Mert mint ez úton követték, Kik ötet végig szerették,
Kereszt Zaszlója alatt.
Ez a' derék Ország úta, melly az Eget által múlta;
Es üdvösségre hatott.
Mind fejenként erre mentek, A' réghi sokságú Szentek,
a' Keresztet viselve.
Ezen élet reménsége, S' üdvösségnek nyeresége
vagyon meg-szereztetve.
Ez a' Christus gyözedelme: Mert a' Pokol Fejedelme
ez által meg-töretett.
Ez a' Hivek dücsössége, Keresztyénség erössége,
Magassan fel-tétetett.
Ez a' dücsösséges Kereszt, Melly Mennyekbe minket ereszt,
Büneinktöl meg-mentvén.
Ebben áll ama nagy öröm, Kit a' Pokolbéli köröm
El-vont vala kisértvén.
Mit rettegsz hát a' Keresztöl, Melly a' Pokolra eséstöl
Tégedet meg-szabadit?
Es az örök dücsösségbe helyheztet; S' nagy erösségbe
öltöztet, s' meg-gyámolit?
Ki-ki hogy-ha élni akarsz; /En a' tanáts,/ gaszt nem takarsz,
ki lelked fojtogassa:
Söt járd a' szent Kereszt úttyát, s' keresd az Eletnek kúttyát,
Ki lelked táplálgassa.
Ah! ki nehéz ezt hallani, /Hogy keresztre kell hajlani/
sokaknak ez életben:
De nehézb lészen hallani, Ha Pokolra kezd hajtani
Christus az itiletben.
Akkor a' Kereszt szólgai, Mint feszült Christus tagjai,
Szent Fejekhez állanak.
De a' Kereszt üldözöi, mint Ördögnek keritöi
örök tüzre szállanak.
Válaszszon most minden ebben; Ha akar-é dücsösségben
Christussal Uralkodni:
Vagy a' Pokol fenekében, Ördögök rút seregében
Tetczik szállást fogadni.
Most elötte az út arra, Vagy jobb-kéz felé, vagy balra
Szabad, lovát nyargallya.
Mennyekre szoros út vagyon: Pokolra ki-terjett nagyon:
Járja, mellyet javallya.
Annak eleje siralmas; Es közép úta fájdalmas:
De vége gyönyörüség.
Ennek eleje vigasság; Közepe táncz, és Uraság:
De vége keserüség.

Nyomtatott kiadása:

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 295–6. Kiad. MIR 39, 71–2. – Cím: A' SZENT KERESZTNEK FEL-VETELERE, és a' Christus követésére való intés. – Dallamát is közli.

Tanító ének a keresztről és Jézus követéséről. Forrása ismeretlen. Papp Géza megállapítása szerint a dallam metrikus lejtése (jambussal kevert ionicus a minore) idegen eredetre vall (RMDT II., 193. sz. jz.). Vö. Mas szep enek [Bünös lélek, sirasd kérlek, uradnak nagy kénnyat…] c. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–7–8–8–7 (a–a–b–c–c–b).

Dallama: RMDT II., 193. sz.

2 nyomdokát kövesse – Utalás Jézus evangéliumi tanítására, Mt 16, 24: Akkor monda Jésus a' tanítványinak: Ha ki utánnam akar jőni, tagadgya-meg magát, és vegye-fel az ö keresztét, és kövessen engem.

10 Kereszt Zaszlója – A Vexilla regis prodeunt kezdetű himnusz kezdő szavait idézi, amit a Cantus catholici első kiadásában (1651, 65) Szőlősy Benedek így fordított: Királyi zázlók lobognak, Fénylik titka keresztfának (RMKT XVII./7, 199. sz.).

17–20 Christus gyözedelme…Pokol fejedelme…– Ismételten visszatérő evangéliumi gondolat. Vö. Jn 12, 31–32.
Hátra Kezdőlap Előre