[Bünöm miatt retteg lelkem…]*

Nóta Jaj én szegény gyarló féreg; Gyakorta mondgyuk örökké; Oh szentséges kereszt fája

Bünöm miatt retteg lelkem,
Rajtam régi sok vétkem:
Oh Jesusom szent értékem,
Légy kegyelmes énnékem.
Engedelmes légy bünömnek,
Nézd ontását vérednek,
Kit árrúl adtál Lelkemnek;
Használlyon sebeimnek.
Ah Jesusom piros vére,
Kit kereszt fán ki mére;
Böven follyon én lelkemre,
Hogy meg-ujjúlyak végre.
Oh Jesusom szenvedési,
En lelkemnek intési:
Christusom kemény csapási,
Fekélyem gyógyúlási.
Jaj hogy tölled el-fordúltam,
Oh Jesus s' el-pártoltam:
Világnak többet szolgáltam;
Ki miat kárt vallottam.
Hozzád vond már ez juhodat,
Tekints gyarló szolgádat;
Ne szánd töllem szent munkádat,
Add rám véres ruhádat.
Kínra értem ha szállottál,
Keresztel meg-váltottál;
El ne vess, ha igy fáradtál,
Ha vérrel mosogadtál.
Restségemet jóra bírjad,
Lelkem könyvedben írjad:
S' kész vóltom bünre ha látod,
Lábom Jesus meg-gátold.
Meg gyülöltem már magamat,
Kedvellem szép példámat:
Nem kéméllem tagaimat
Jesusért, sem más jómat.
Oh Jesusom, Nagy orvosom,
Szent kinoddal jó sorsom:
Utánnad ha lesz járásom,
Veled úgy lesz lakásom.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 312–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő O szép Jézus szenvedése, Lelkemnek nevelése kezdetű ének alternatív nótajelzésére; lásd [OH szép Jesus szenvedése…] c.].

Bűnbánati ének a szenvedő Jézushoz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 62a/I. sz.; a nótajelzésben ajánlott két másik dallam: uo. 55. és 60. sz.
Hátra Kezdőlap Előre