[DRága JESUS szenvedése…]*

Nótája, Salve mundi salutare

DRága JESUS szenvedése,
Lelki gyümölcs nevelése,
Restségünk erös intése,
Ehezö lelkünk élése:
Könyörüly már Jesus rajtunk;
Mert sziböl hozzád kiáltunk.
Rajtunk sok-féle ellenség;
Bátorits drága reménség:
Iésuson értünk az inség;
Mellybül árad az idvösség,
Oh Jesus, néked halálom,
Halálod által ajánlom.
Minden igyünket bé-vallyuk;
Szent Halálodnak ajánlyuk:
Meg-kinzott testedet szánnyuk;
Büneinket igen bánnyuk.
Oh Jesus drága véreddel,
Lelkünk sok rútságát mosd el.
Ki az Egeket szépséggel,
Ekesited fényességgel,
Szenvedcz nagy keserüséggel,
Tellyes értünk epeséggel.
Idvöz légy jóknak adója,
Bünösök szabaditója,
Gyarló szivünk táplálója,
Keresztre ment Isten Fia.
Mikor én lelkem ki-mégyen,
Oldalodban helye légyen:
Szent Véred velem jót tégyen;
Halálkor melléje vegyen.
Kínt-látott Szent Idvezitönk,
Kereszt által mi segitönk;
Mikor ijeszt a' sok vétkünk,
Használlyon Szent véred nékünk.

22 A sor után: Könyörüly már Jesus rajtunk: etc. Mint föllyeb. 26 A sor után: Oh Jesus, néked Halálom, etc. 30 A sor után: Oh Jesus drága véreddel, etc. 34 A sor után: Könyörüly már Jesus rajtunk; mert szivböl hozzád kiáltunk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 286–7. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nótája, fol. 272.

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 195).

Válaszos passiós ének Jézus szenvedéséről. Közvetlen forrása ismeretlen. A névtelen szerzőt feltehetően a nótajelzésben megjelölt Salve mundi salutare kezdetű, a keresztfán függő Jézus tagjai tiszteletére szerkesztett verses imádság (vö. RMKT XVII./7, 198. sz.) önálló, a latinnál rövidebb és könnyebben előadható ének szerkesztésére indította.

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); a strófák 5–6. sorában három váltakozó refrénnel.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre