Meg-terök fohaszkodasa a' Christus szenvedéséhez*

Notája, Redemptoris mater

EMber mély eseti, Sok nyavalyák eredeti:
Jaj bünnek mélyiben, medgyek ez gyarló életben?
Szivem nagy féltiben, Már nincsen éltiben,
Reszketnek tagaim és szavaim:
Eppen el-száradtam, Bün terhétöl el bágyadtam.
Kínt-látott Jesusunk, Csak te lehetz itt orvosunk;
Kivülled senki nincs, Kitül romollyon ez bilincs:
Világi orvosok, mind csak héjánosok;
Ah édes Jesusom, légy orvosom:
Noha nem érdemlem, Hozzád hajt a' nagy kegyelem.
Romlott életemnek, Oh Jesus s' idvösségemnek,
Kincses fejedelme; Sok nyavalyáink védelme:
Látván nagy sebünket, Sok úndok vétkünket,
Végy-bé kegyelmedbe, Szent Nevedbe:
Bort olajt sebünkbe, Tölts Jesus, rút fekélyünkbe.
Bízunk kegyelmedben, Mi hasznod el-veszésünkben?
Hadd áldgyuk nevedet, Nyújts-ki Jesus bö-kezedet:
Ki terjett karjaid, Vérrel tölt ujjaid,
Malasztal fessenek, s' ölellyenek:
Követtyük útadat, Látván illyen jó vóltodat.
Büntet az igasság; De mellette irgalmasság:
Bort töltet igasság; De olajt az irgalmasság:
Bor csipje sebünket; Enyhítse terhünket,
Olajja Jesusnak, s' Szent Urunknak.
Oh áldott igasság, Veled légyen irgalmasság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 297–8. – Cím: MEG-TERÖK FOHASZKODASA A' CHRISTUS szenvedéséhez. – Nótajelzés: Nótája, fol. 37.

Szövege megvan még: Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 57).

Bűnbánati ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14–12–10–14 (a–b–c–d–e); a sorok 6/8, 6/6 és 6/4 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 250/I. sz.

8 héjánosok – hiányosok, tökéletlenek (NySz I, 1423).

22 bort…olajt…– utalás Jézus példabeszédére, amelyben az irgalmas szamaritánus a rablók kezébe esett ember sebeit borral és olajjal gyógyította (Lk 10, 25–35).
Hátra Kezdőlap Előre