Bóldog Aszszony siralma*

Nótája, Oh szentséges kereszt-fája; Gyakorta mongyuk, örökké; Jaj én szegény gyarló fereg

FIam Jesus Idvezitöm
Vérem, tagom, segitöm:
Jaj büntetlen mint szenvedtél!
Szivemben meg-sertettél.
Oh ártatlan szent bárányom!
Drága gyöngyöm aranyom!
Jaj édesem! jaj mint jártál!
Fene vadra akattál.
Meg-hervadtál édes vérem;
Ki légy, ah jól ismérem:
Erted hasad, s' eped szivem,
Edgyetlen igaz hívem.
Drága szent ártatlanságnak,
Bünért igy kell fizetni:
Még sincs vége gonosságnak;
Ah méltó azt siratni.
Távozzál testünk vígsága,
Jesus epedvén érted:
Veszszel Világ Czifrasága;
Te az Jesust meg-ölted.
Jesus meg-aszott virágom,
Gyöngyel meg-füzött ágom:
Soha töled el-nem válom;
Melletted lesz halálom.
Melly eszközök Jesust érték;
Híven csókolgassátok:
Melly fára Jesust emelték,
Drága gyöngynek tartsátok.
Jesusom drága vérének,
Kik az árrát böcsüllik,
Ma gyász ruhákban öltöznek;
Nagy pompa most nem illik.
Bünöket, Christus hohérit,
Immár a'kik bánnyátok;
Keseregve legyetek itt,
Gyászban Jesust szánnyátok.
Vétketek, Jesus hohéri;
Azokat tagollyátok:
Apadgyon testetek véri,
Ha a' Jesust szánnyátok.
Drága Jesushoz meg-térvén,
Szent eszközit fogjátok:
Hogy kínnyárúl emlekezvén,
A' sok bünt el-hadgyátok.
Szenvedvén Egek Urával,
Bóldogok lésztek véle;
Szánván Jesust szent Annyával,
Még örültök végtére.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 303–4. – Cím: BÓLDOG ASZSZONY SIRALMA. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Az ki Jesus szavát hallya, Nyomdokát-is kövesse kezdetű ének alternatív nótajelzésére; Hogy az Christust kövessük c.].

Mária-siralom; buzdítás együtt-érzésre, együtt-szenvedésre. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 60. sz.; a nótajelzésben ajánlott másik két dallam: uo. 55. és 62a/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre