[ISten édes Annyával, Jesus Szüz Máriával…]*

Nota: Condolete Mariae

ISten édes Annyával, Jesus Szüz Máriával;
Annya búsúl Fiával, Nem gondol bünös avval:
Kövek nyílnak, Egek sirnak,
Es halottak koporsokbúl indúlnak.
Jesus nagy epesége, Szent Szüz keserüsége,
Vidámítsa szivünket, Ujítsa nemzetünket:
Ah Jesusunk légy orvosunk;
Hozzád tértünk, Véreddel újjúl éltünk.
Világ úttyán kik jártok, Veszedelemben vattok:
Im Jesus, Menybe útat, Nagy fáratsággal mutat:
Vérrel nyomát meg-festette;
De jaj annak, valaki meg-vetette.
Jaj! nagy keserüsége, Bóldog Szüz Máriának,
Midön olly nagy insége elötte szent Fiának.
Oh Szüz Anyánk, régi Bástyánk;
Tekints reánk; s' Fordúllyon Jesus hozzánk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 310–1. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az énekeskönyv 305. lapján lévő Condolete Mariae kezdetű kottás latin ének dallamára].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 77), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 207), Paksi Márton György-ék. (1760, 206), Dőri-ék. (1763–74, 97), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 58), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 122).

Nagyböjti Mária-ének. Forrása ismeretlen. A névtelen szerző benne Máriához, mint a haza oltalmazójához könyörög (6. sor: Ujitsa nemzetünket; 15. sor: Oh Szüz Anyánk, régi Bástyánk). A nótajelzésben idézett Condolete Mariae Sodales, vobis piae kezdetű cantio ugyancsak magyar versszerző műve, amelyben  a magyarok nagyasszonyához könyörög; szövege csak a kassai Cantus catholici idézett helyéről és Szőlősy Benedek énekeskönyve második kiadásából (1675, 292) ismeretes. A magyar éneknek azonban ez a cantio nem volt forrása.

Versforma: 14–14–8–11 (a–b–c–d); a sorok 7/7, 4/4 és 4/7 osztásúak belső rímmel.

Dallamát Papp Géza a késői Kiss Sándor-ék. (1839, 110) nyomán azonosította: RMDT II., 229/II. sz.
Hátra Kezdőlap Előre