Meg feszült Christushoz fohaszkodas*

Nótája, Patris sapientia

JAj édes szerelmesem, En édes meg-váltóm;
Erettem szép Jesusom Meg-hóltál; ugy látom:
Szent véredben lelkemet, En azért bé-mártom,
Es örökké nevedet, En szivemben tartom.
Oh drága szép Jesusom Bövséges szerelme,
A'kit elégségesen Nem fontolhat elme;
Lelkeinknek bün ellen hatalmas védelme,
Szivünknek Sátán ellen eröss segedelme.
Repedgyen oh Jesusom Meg-keményült szivem,
Hogy látlak illy sulyossan En szerelmes hivem:
Ennékem-is éretted Apadgyon-ki vérem,
Hogy illy nagy szerelmedet En hozzám ismérem.
Egészlen én Jesusom Rabúl magam adom,
Illyen módon szivesen Halálodat áldom:
Szivemet-is Jesusnak Szivébe bé-óltom;
Hogy örökké Jesussal Légyen edgyütt vóltom.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 304. – Cím: MEG FESZÜLT CHRISTUSHOZ FOHASZKODAS. – Nótajelzés: Nótája, fol. 270.

Könyörgés a szenvedő Jézushoz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–13–13–13 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 61/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre