[JEsusunk szent halála, Fel indítá szivünket…]*

Nota Condolete Mariae

JEsusunk szent halála, Fel indítá szivünket;
Halállal meg-találá Jesus veszett lelkünket:
Oh Jesusunk, szent orvosunk,
Szivböl szánunk, Kínzásid mellé állunk.
Jesus szent halálának, Mi büneink szerzöi;
Azért fris jó lakásnak Vagyunk most üldözöi:
Oh édesünk, szép Jesusunk,
ugy szerettél, Hogy értünk kínt szenvedtél.
Meg-hólt Jesus testének, Hóditsuk testeinket;
Drága Jesus lelkének szentellyük lelkeinket:
Ha bánattal lészünk nála,
Meg-vigasztal Christusnak szent halála.
Jesus szent kereszt fája, Idvösségünk formája;
Rajtad élet gyümölcse, Keresztyénség erkölcse;
Rollad folyò Drága szent vér,
Bünt el-tolyó: Veled Lelkünk lesz kövér.
Szent kereszt, lelkünk díja, Kin függött Isten Fia;
Hivek szent Koronája, Gonosság zabolája:
Szenvedésnek szent idején,
Add ez népnek bö-malasztodat. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 307–8. – Nótajelzés: Azon Notára: De az elsö czikkely kettöztetik. [Közvetett utalás a 305. lapon található kottás énekre: Condolete Mariae, sodales vobis piae].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 84), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 204), Vépi ék. (1725–68, 126), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 66).

Böjtre és bűnbánatra buzdító ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14–8–11 (a–a–b–b); a sorok 7/7, 4/4, 4/7 osztásúak a latin mintában belső rímekkel, amelyeket a magyar ének szerzője keresztrímekké igyekezett alakítani.

Dallam: RMDT II., 229/I. sz. – A nótajelzésben közvetve idézett Condolete Mariae, sodales vobis piae kezdetű cantio négy soros, de az első és második sornak dallama azonos; ezért ez a dallamminta egyaránt alkalmazható három és négy soros strófákra. Az itt közölt ének négysoros ugyan, de a közvetlen  megelőző, a 306. lapon található és ugyanerre a dallamra éneklendő Ó Jézus nemzetedtől jaj mely igen bántattál kezdetű ének ([OH Jesus, Nemzetedtöl jaj melly igen bántattál!…] c.) csak háromsoros. A dallamutalásban tehát az Azon Notára erre vonatkozik és az első sor (czikkely) dallamának megismétlésére figyelmeztet.

6 fris jó lakásnak – mértéktelen lakmározásnak (NySz II, 510–1).
Hátra Kezdőlap Előre