A' Christus szenvedesinek hasznairól*

Nòtája, Aaron veszeje virágzik

KEgyes Jesus, adgyad nékünk,
Hogy az miket mi érettünk
Szenvedtél, a'kik ellened vétettünk:
Mi-is azokat hogy érezhessük,
Mint örök jókat szivben rekeszszük,
Nagy buzgósággal híven emlegessük.
Lágyítsad Jesus szivünket,
Gyógyits sebeiddel minket,
Hozzád kösd sulyos kínoddal szivünket:
Hogy kik el-estünk a' bün mérgétöl,
Kárban-is estünk pokol veszélytöl;
Vegyünk gyógyúlást drága sebeidtöl.
Kénaid orvosságával,
Szent Tested szakadásával,
Gyògyúllyunk Jesus szent véred árjával:
Szivünkböl tollyad rút fekélyünket;
Meg-is vigasztald fonnyadt lelkünket;
Bátorits jòra szép Jesus bennünket.
Oh Jesus, im el-fáradtunk,
S' az bün alatt el-bádgyadtunk;
Meszsze-is töled Jesus el maradtunk.
Vedd ez Juhaid erös válladra,
Vezesd árváid akaratodra;
Helyheztesd végre Szent Atyád jobjára.
Mivel hogy minket illy drágán
Vettél, szent vérednek árrán,
Oh Jesus, lelkünk ne maradgyon kárban:
Hanem utánnad bátran indúllyon,
Vétkünkért rajtad szivünk búsúllyon,
Látván ki értünk illy kínban meg-hallyon.
Azért Jesus, néked éllyünk;
Ha kell, érted meg-is hallyúnk;
Tenéked híven minden nap szòlgállyunk:
Hogy szent színedet szemléllyük égben,
Fényes testedet királyi székben;
Lássunk oh Jesus téged dicsösségben.
Add, a' mit nékünk kerestél,
Kínaiddal Jesus nyertél,
Szent véred árrán igen drágán vöttél;
Részesek abban szentül lehessünk,
Szent malasztidban részesülhessünk;
Menyben vég nélkül téged dicsirhessünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 296–7. – Cím: A' CHRISTUS SZENVEDESINEK HASZNAIRÓL.–Nótajelzés: Nòtája, fol. 18. ([Aaron veszeje virágzik…] c.).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 72), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 59).

Bűnbánó ének a szenvedő Jézushoz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–b–b).

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre