[MEly nagy a' bün gonoszsága…]*

Nótája, Aaron veszeje virágzik

MEly nagy a' bün gonoszsága,
Es melly szörnyü úndoksága,
Meg-tetczik nyilván most nagy súlyossága:
Mert Isten fizet bünért vérével,
Es bünért szenved drága Testével;
Bünért tészen bért fel-feszitésével.
Nincs semmi tagja testében,
Jesusunk szent személyében,
Gyötrelem nélkül nints ér tetemében:
Teste tagolva rút ostorokkal;
Vére omolva liggatásokkal;
Feje fel bontva tövisses dárdákkal.
Jesus, büneink kínzóid,
Valának és vér szopóid,
Tested emésztö rút mérges kígyóid:
Jaj a' gonosz bünt még-is szerettyük,
Ha szivünkben tünt, ott ölelgettyük,
s' Ujjonnan bennünk a' Christust feszíttyük.
Hasunk, Jesus árúlója,
Torkunk vólt dúló s' fosztója;
Fertelmes éltünk, Jesus meg-rontója:
Dühött haragunk, szive szúrója;
Nagy fösvénységünk rút el-adója:
Sok szitkunk átkunk, ocsmány káromlója.
Szükség vétkünket útálnunk,
Gyónásban töllök meg-válnunk,
Jesussal testünk szenvedésre adnunk;
Mivel hogy értünk szent Idvezitönk,
Fizet vérével édes meg-Váltónk;
Már uralkodgyék szent Kereszti rajtunk.
Repedezett kö-szikláknál,
Keményb vagy ember a' vadaknál,
Jesus kínnyára meg-nyílt koporsóknál:
Mert most-is bünnel ha Jesust bántod,
Ostor veszszövel Szent hátát szántod;
Lelkedet éppen Jesustól el rántod.
Azért ember keménységed,
Szelídüllyön s' feneséged,
Jusson eszedben szerzett idvösséged:
Erted meg-kínzott Jesust szeressed;
Melly példát adott, híven kövessed;
Jesus hohérit vétkidet el-vessed.
Sies Jesushoz szent hírrel,
Gyónásban lelt drága írrel;
Ott fizet érted Jesus tellyes bérrel;
Jesus kínyával ott Lelked gyógyúl,
Teste súllyával ott szived újjúl,
Jesus példáin lelked ott el-indúl.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 314–5. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája, fol. 18. ([Aaron veszeje virágzik…] c.).

Szövege megtalálható még: Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 67).

Bűnbánati ének a nagyböjti gyónásra való előkészülethez. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–b–b).

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

39 szerzett – Jézus halála által elnyert.
Hátra Kezdőlap Előre