[OH Jesus! Jesus!…]*

Nótája O languens Jesu

OH Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus;
Oh Istennek szent Fia!
Türés példája,
Szentség formája,
Oh Lelkünk drága díja.
Oh Jesus! Jesus!
oh édes Jesus!
Egek gyönyörüsége:
Mint meg-hervadtál,
Jaj meg-is hóltál,
Oh lelkek idvössége.
Oh Jesus! Jesus!
oh édes Jesus!
Oh hívek dicsösége!
Artatlant türtél,
S' minket meg-nyertél,
Oh szivünk édessége.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Oh lelkünk ékessége!
Vadak meg-ettek,
Sidók meg pöktek,
Oh Angyalok szépsége.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Mit nem mivelsz Világért!
Véred ki-omlott,
Tested meg-romlott,
Veszett Adám magváért.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Melöled el-nem állunk:
Hólt tagaidnál,
Szüz Szent Anyáddal
nagy szivessen szolgalunk.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Im sebei testednek,
Kikkel nyitottad,
Es tágitottad
Bé-zárt kapuját Egnek.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Szent fejedet én szúrtam;
En szent tagodat,
Szép óldaladat
én haraggal meg-fúrtam.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Szent testedet én vertem;
Hogy részegséget
követtem, Mérget
én eczettel kevertem.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Szent tested én kötöztem,
Rút életemmel,
rút beszédemmel;
S irígyseggel én döftem.
Oh Jesus! Jesus!
Oh édes Jesus!
Veled szenvedünk méltán:
Hitünket vallyuk,
Vétkünk útállyuk,
Kereszt után indúlván.

4–5 CCN Türés formája, Szentség példája; 11–12 CCN jaj! s' meg-fonnyadtál, oh! Angyalok szépsége. 13–24 CCN Hiányzik. 28–29 CCN Véredet ontod; Testedet rontod 31–42 CCN Hiányzik. 43–54 CCN A 8–9. vsz. fordított sorrendben. 45–48 CCN Szent Véred én ontottam: Szent Fejed szúrtam; Szent Lábad fúrtam: eleted én fogyattam. 52–54 CCN A' veszett vétket követvén, Mérget, s' ecztet [!] néked kevertem. 55–60 CCN Hiányzik. 63 CCN Szenvedek veled méltán: 64–65 CCN Bünöm általlom, hitem meg-vallom.

Nyomtatott kiadásai:

Cantus catholici. Kassa 1674, 299–300. Előtte a latinja kottával. – Felirata és nótajelzése: Magyarúl: Azon Nótája.

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 294. Előtte a latinja kottával. Kiad. MIR 39, 70. – Felirata és nótajelzése: Magyarul. Azon Nótára [ = O languens Jesu].

Szövege megvan még a következő gyűjteményekben: Evangeliumok es Epistolak (Nagyszombat 1692, 342), Écsi-ék. (1700–25, 205), Vépi ék. (1725–68, 139), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 171).

Sirató ének, az O languens Jesu kezdetű latin planctus parafrázisa. A latin eredeti csak az idézett magyarországi forrásokban található; a himnológiai irodalomban ismeretlen. – Szövege a következő:


O languens Jesu,
Defuncte Jesu,
Matris in sinu flentis:
Nostros dolores,
Cordis amores,
Fac socios dolentis.
O Jesu chare,
Fac nos amare,
Pro nobis te dolentem:
Te nunc deflendo,
Tecum dolendo,
Videbimus gaudentem.
O Chare pastor,
O vitae dator,
Jesu salus tuorum:
Tradis te lupis,
Mactari cupis
Pro vita mortuorum.
Pro charitate,
Ex nostra parte,
Quid Jesu tibi demus?
Pro tantis curis,
Pro plagis duris,
Nos totos devovemus.
O Jesu pati
Sumus parati,
Videntes patientem:
Tecumque mori
Non est horrori,
Dum flemus morientem.

A latin ének öt strófás; ezt a magyar parafrázisban az 1675-i Cantus catholici öt versszakkal, az 1674-i kassai Cantus catholici még további öt versszakkal toldotta meg. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 5–5–7–5–5–7 (a–a–b–c–c–b).

Dallama: RMDT II., 175/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre