[OH szentséges kereszt-fája…]*

OH szentséges kereszt-fája,
Jesus draga marhája:
Rajtad függ élet adója,
Lelkeink orvoslója.
Jesus nyavalyánk védelme,
Nagy Papok Fejedelme:
Magadat kereszt Oltárán,
El-adád lelkünk árrán.
Vérednek áldozattyával,
Tested szakadásával,
Eördög nyilait el-törted,
Testünk porból fel-vetted.
Jesusom szentséges feje,
Róllad foly lelkünk teje:
Szent koronádnak tövisse,
Szivünket fel-ébreszsze.
Hogy ellenségtül ne féllyünk,
Szent halálodnak éllyünk;
Kínaidat add szemlélnünk,
Végig melletted lennünk.
Jesusomnak szomjú szája,
Lelkünk kedves rósája,
Meg-óltsd lelki szomjúságunk,
Légy drága vigasságunk.
Ellenség félelmes árja,
Irgalmasságod várja:
Enyhítsd Jesus félelmünket,
Epítsd romlott helyünket.
Lelkedet Atyádnak adád,
Szent nyelveddel ajánlád:
Mi lelkeinket halálban,
Ne engedd lenni kárban.
Azon drága szent nyelveddel,
Kegyes ítileteddel;
Szollits jobbodra bennünket,
Es idvözitsd lelkünket.
Szent Anyádat kínban látád,
Szent Jánosnak ajánlád:
Igy Szent Szüz keserüsége,
Lött szivünk erössége.
Oh drága szerelmes Anyánk,
Jesusnál légy Pátronánk;
Hogy Fiad kínnyai által,
Légyünk jó állapottal.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 294–6. – Cím: MAS. – Dallamát is közli. – A szöveg végén két másik, szabadon választható dallamra utal: Ezen Eneket más Nótára-is mondhatni: fol. 230 [ = Gyakorta mongyuk örökké], és 245 [ = Jaj én szegény gyarló féreg].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 81).

Ének a szenvedő Jézusról, a keresztről és tagjairól (véréről, fejéről, szájáról és nyelvéről). Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 60. sz.; a választható dallamok: uo. 55. sz. és 62a/I. sz.

1 marhája – kincse, vagyona (NySz II, 689–90).

7 lelkünk teje – táplálója; Jézusra általában oltáriszentségi vonatkozásban alkalmazott jelző; vö. [ALdott Jesus kenyér szinben…] c. 15. sor, [Menybéli vendégség, Hütbéli bóldog édesseg…] c. 19. sor jz., [OH egek gyönyörüsége…] c. 12. sor jz.

14 építsd – javítsd, állítsd helyre.
Hátra Kezdőlap Előre