[OH szép Jesus szenvedése…]*

Nótája, Jaj én szegény gyarló féreg; Gyakorta mongyuk örökké; Oh szentséges kereszt-fája

OH szép Jesus szenvedése
Lelkemnek nevelése;
Szent testednek sok türése,
Szivünknek nagy intése.
Hogy Magdolnát meg óldoztad,
S' a' latrot meg-halgattad,
Szivemet meg-vigasztaltad,
S' nagy reménségre hoztad.
Sirva kérlek buzgó szivel,
Földre le-hajtott fövel,
Eletemet tartsd békével,
Ne bántsalak már bünnel.
Elég eddig, hogy vétkeztem,
Szent jó-vóltod nem néztem;
Rosz Világnak hogy engedtem,
Vélle méllyen meg-estem.
Jaj félek már büntetéstöl,
Pirúlok büneimtöl;
De ki-vallom mindenestöl,
Jót várván Felségedtöl.
Ah tisztits-meg gaz szivemet,
Világosits elmémet,
Jóra bird gyarló testemet,
meg-örizd életemet.
Ne nézd Uram én Jesusom,
Hogy méltatlan kérésem:
Irgalmazz édes Jesusom,
Szivböl van ez kérésem.
Légy szivemben szent Edesség,
Oh Jesus, lelki szépség:
Ha testemben fogy egésség,
Légy lelkemben erösség.
Szent kereszted hordozása,
Légyen életem társa,
Töviss alatt nincs szállása,
Kényes tagnak s' lakása.
Oh szent kereszt dicsössége,
Oh Jesus szelidsége:
Benned hitem reménsége,
Hogy nem lesz gonosz vége.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 311–2. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája, fol. 245. [ = Jaj én szegény gyarló fereg] 230. [ = Gyakorta mongyuk örökké] 294. [ = Oh szentséges kereszt-fája].

Bűnbánati ének; az 5. versszak a gyónási előkészületre utal. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 55., 60. és 62a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre