Litania a' Christus szenvedeseröl*

Nótája, Egeknek fényes villámja

URam irgalmazz minékünk
Christus kegyelmezz:
Szent Lélek, légy kegyes nékünk,
Népnek kedvezz.
Halgass-meg szép Jesus minket.
Menybéli Atya Ur Isten,
Irgalmaz nékünk;
Meg-váltó Fiu Ur Isten,
Adgy jót nékünk:
Irgalmazz Szent Lélek Isten.
A' ki értünk el-adattál;
Irgalmazz nékünk:
Ki értünk el-árúltattál;
Adgy jót nékünk.
Bocsásd-meg Jesus sok vétkünk.
Ki vérrel veritékeztél;
Irgalmazz nékünk:
Ki értünk meg-kötöztettél;
Adgy jót nékünk.
Bocsásd-meg Jesus sok vétkünk.
A' ki arczúl csapdostattál;
Irgalmazz nékünk:
Hamissaktól vádoltattál;
Adgy jót nékünk:
Bocsásd-meg Jesus sok vétkünk.
Ki fejérben csúfoltattál;
Irgalmazz nékünk:
S' értünk meg-ostoroztattál;
Adgy jót nékünk:
Bocsásd-meg Jesus sok vétkünk.
Tövissel koronáztattál;
Irgalmazz nékünk:
Es Kereszt alat fáradtál;
Adgy jót nékünk:
Bocsásd-meg Jesus sok vétkünk.
Ki értünk fel-feszitettél;
Irgalmazz nékünk:
Meg-hóltál s' el-temetettél;
Adgy jót nékünk:
Bocsásd-meg Jesus sok vétkünk.
Dög-haláltól és fegyvertöl;
Ments-meg szép Jesus:
Ehségtöl, gonosz haláltól;
Tarts-meg Jesus:
Az te szent halálod által,
Aldgy Jesus jó állapottal.
Rajtunk mikor az ellenség,
Ments-meg szép Jesus:
Mikor édesget a' vétség,
Tarts-meg Jesus:
Az te szent halálod által,
Aldgy Jesus jó állapottal.

3 A versszakok 3. sora ismétlődik.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 290–1. – Cím: LITANIA A' CHRISTUS SZENVEDESERÖL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 167. [ = Egeknek fényes villámja].

Verses litánia Krisztus szenvedéséről. Prózában szerkesztett változata hosszabb–rövidebb formában megtalálható a XVII–XVIII. századi imádságoskönyvekben. Megvan a Cantus catholici 1675-i kiadásában (272–4; kiad. MIR 39, 49–51) Penteki Litania, a' Christus kin-szenvedeserül…a' boldog ki-mulasert címmel. A névtelen szerző ezt tömörítette énekbe, amely ugyancsak alkalmas volt a litánia-szerű, felelgetős formában való előadásra. Az 1., 3. és 5. sort az előénekesek vagy a kántor, a 2. és 4. sort a nép  egymásnak felelgetve énekelte, az 5. sort pedig ugyancsak a nép megismételte. Az éneklésnek erről a módjáról Kájoni Jánosnál kifejezett utasítás is található; lásd Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára c. jz.

Versforma: 8–5–8–4–8 (a–b–a–b–c).

Dallama: RMDT II., 285. sz. A szerző a dallammintát a sorok szótagszámának és a refrénnek módosításával alkalmazta.
Hátra Kezdőlap Előre