A' Jesus kínzott tagainak idvözlese*

Nótája, Stabat mater dolorosa

IDvöz légy Jesus szent Feje,
Kinek a' Sidók elméje,
Tövissel vólt sértöje,
Ez Világ vétkeiért.
Aldassál Jesus haj szála,
S' vérben fagyott szent szakálla,
Kit hohér meg-czibála.
Idvöz légy Jesus orczája,
Kit bántott Sidók torhája,
Meg-csapott hohér karja.
Aldassál Jesus két szeme,
Nagy irgalmasságnak neme,
Lévén most nagy sérelme.
Idvöz légy Jesusnak szája,
Kinek itató kannája,
Vólt eczet spongyiája.
Jesus fülei áldottak,
Mellyek káromlást hallottak,
Sok szidalmot vallottak.
Idvöz légy Jesus szent nyaka,
Szörnyen keseritett torka,
Kit fojtot hohér marka.
Jesus vállai áldottak,
Mert veszett juhért fáradtak,
S' értünk fára akadtak.
Jesus kezei áldottak,
Kik sok pörölyt fel-vállaltak,
Vas szeggel lyuggattattak.
Jesus óldala légy áldott,
Melyben Sidó dárdát mártott,
Akkor vért s' vizet ontott.
Aldassál Jesus szent szive,
Sok kínnal igen terhelve,
Sok búval meg-epedve.
Jesus térde légyen áldott,
Kinn álva nyert nékünk sok jót,
Viselt nagy fáratságot.
Jesusnak áldott két lába,
Mellyek fáradtak csak jóba,
Most szenvednek valóba.
Idvez légy Jesus szent vére,
Lelkeinknek drága bére,
Folyván Sion földére.
Aldassál Jesus szent Teste,
Kit ostor vérrel meg-feste,
S' hohér fára függeszte.
Idvöz légy lelke Christusnak,
Ki szörnyü sok fájdalmoknak
Adta magát, s' halálnak.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 300–2. – Cím: A' JESUS KINZOTT TAGAINAK IDVÖZLESE. – Nótajelzés: Nótája, fol. 291. [ = Stabat mater dolorosa].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 78).

Válaszos ének a keresztfán függő Krisztus tagjaihoz; a [IDvez-légy Iesus Szent feje…] c. ének más dallamhoz alakított változata. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–7–7 (a–a–a–b); a negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 17/b. sz.
Hátra Kezdőlap Előre