A' bóldog ki-mulasert*

Nótája, Oh Istennek Szent Annya

IDvöz légy szent Orvosunk,
Kínt-látott szép Jesusunk:
Eltünkben drága sorsunk,
Edességes Jesusunk.
Téged ohajt mi Lelkünk,
Halálunkban légy velünk.
Itt buzgó szivel áldunk,
Hóltunkban légy óltalmunk.
Veled lesz Lelkünk bátran,
Halálunknak orájan.
Multon mulik életünk;
Azért hozzád sietünk.
Akkorra hivunk téged,
Mikor halál ijezget.
Segély kinod súllyáért,
Szerelmes Szent Anyádért.
Országunkat meg építs,
Segitöket meg-indits.
Tekints ránk szent véredért,
Szent Anyád fájdalmiért.
Bátorítsd-meg szivünket,
Tarts egy hitben Népünket.
Ezért mindenkor áldunk,
Eörök hálákot adunk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 285–6. – Cím: A' BÓLDOG KI-MULASERT. – Nótajelzés: Nótája, fol. 168. [ = Oh Istennek Szent Annya].

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 119 töredék), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 194), Vépi ék. (1725–68, 124).

Felelgetős ének a szenvedő Jézushoz a jó halál kegyelméért. Forrása, szerzője ismeretlen. – A kassai Cantus catholici ben azonos kezdősorral, versformával és dallammal, de különböző alkalomra írt szöveggel még két ének található: [IDvöz légy szent orvosunk…] és [VDvöz légy szent orvosunk…] sz.

Versforma: 7–7–7–7 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre