Testi sanyargatasról*

Nóta Jesusnak drága kínnyában

VErrel izzad Idvezitönk;
Szép Csillag, jóra intönk:
Mink-is Jesusért izzadgyunk;
Szent vérért, vért-is adgyunk.
Jesus illy izzadása,
Büneink el-mosása:
Segéts arra Jesus vére,
Hogy éllyünk Isten kedvére.
Ostornak hogy hátát adta,
Jesus példáját hadta;
Hogy ember magát sarkallya,
S' a' bünt inkább útállya.
Szivünket arra vessük,
Hogy a' Jesust kövessük:
Mert ki híve akar lenni,
Véle edgütt kel szenvedni.
JESUS fejét tövis szúrja,
S' emberek szivét fúrja;
Hogy a' szép Jesust keressük,
Kénnyait emlegessük.
Christus tövisses fejünk;
Mink-is türéssel tellyünk:
Ha kényes tagjai lészünk,
Véle koronát nem vészünk.
Kereszt fának szép Almája,
Jesus Istennek Fia;
Emberek ezt éhezzétek,
Hogy távozzék az vétek.
Drága szép fényes csillag,
Ki elöttünk ugy ballag,
Hogy nyomát vérrel festette,
Nyomához lábunk kötötte.
Járjunk hát a' Jesus úttyán,
Ne adgyunk test fólttyán:
Mert a' testi gyönyörüség:
Végtére rosz vendégség.
Aldassék szent Háromság,
Kitöl költ ez nagy jóság;
Hogy Isten szenvedvén értünk,
Nyisson bóldog útat nékünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 288–9. – Cím: TESTI SANYARGATÁSRÓL. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Jesusnak drága kínnyában kezdetű kottás ének dallamára; vö. [JEsusnak drága kínnyában…] c.].

Szövege megtalálható még: Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 57).

Verses elmélkedés Jézus megváltó szenvedéséről, haláláról. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7–7–7–8–8 (a–a–b–b–c–c–d–d).

Dallama: A nótajelzés közvetve a 42. genfi zsoltár dallamát idézi (vö. RMDT II., 172.1.); lásd Szenci Molnár Albert 42. zsoltárának dallamát (RMDT XVII/6, 42. sz.).
Hátra Kezdőlap Előre