Virag vasarnapi processiora*

Nótája, Egeknek fényes villámja

IDvöz légy drága Királyunk,
Edes szép Jesusunk:
Imé mindnyájan urallunk,
Kegyes Jesusunk.
Szent Szüz kérünk, Imádgy értünk.
Szenvedésednek helyére,
Pompával mégy mint a' mézre.
A' mikor Szamárra ültél,
Testünknek zablát vetettél.
Köntöst terítnek elödbe,
Hogy készüllyünk szent Nevedbe.
Pálma ágakkal becsülnek,
Példát elönkben emelnek.
Agakat tartván kezünkben,
Kereszt-fát tartunk elménkben.
Méltó ez szent napot ülnünk,
Igy szent Husvéthez készülnünk.
Mi mind áldunk dicsirettel,
Szent Atyáddal, Szent Lélekkel.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 324–5. – Cím: VIRAG VASARNAPI PROCESSIORA. – Nótajelzés: Nótája, fol. 167. [ = Egeknek fényes villámja].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 215), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 96).

Körmeneti ének Virágvasárnapra, amikor Jézus Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulását ünnepli a liturgia, keleten pálmát, magyar földön barkát szentelve, körmenetben vonulva (Mt 21, 1–9). A szertartás szokásáról és a nyomában keletkezett népi hagyományokról ld. Bálint 1973, 194.skk. – A  névtelen szerző a dallammintát a sorok beosztásának, szótagszámának és a refrénnek módosításával alkalmazta. Az 1. és 3. sort az előénekesek vagy a kántor, a 2. és 4–5. sort pedig a nép felelgetve énekelte; esetleg a 4–5. sort a kántor nyomán a nép megismételte. Vö. Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára c. jz.

Versforma: 8–6–8–5–8 (a–b–a–b–c); a 2. és a 4–5. sor refrén; az 5. sor 4/4 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 285. sz.
Hátra Kezdőlap Előre