Popule meus*

Nota: Joseph, Jóseph, etc.

EN Nemzetem Sidó népem,
Te-ellened mit vétettem?
Hogy tölled halált szenvedtem,
Felelly-meg immár énnékem.
En tégedet AEgyptusból,
Ki-hoztalak nagy rabságból:
Te engem kedves hazámból,
Ki-vetél a' Szent Városból.
 
En Nemzetem Sidó Népem, etc. ut supra.
AEgyptusból ki-mentedben,
Nyílást töttem a' tengerben:
Te mellyemet meg-nyitottad,
Láncsáddal vérem ontottad.
A' Pusztában itattalak,
Es Mannával tápláltalak:
Engem epével itattál,
Mérges eczettel kináltál.
 
En Nemzetem Sidó népem, etc.
Veled szép fényes oszlopban,
Jártam, és hires homályban:
Te-is én elöttem jártál,
De meg-kötözve hordoztál.
Ellenségedet meg-vertem,
A' Kánáeust el-üztem:
Te engem ostorral vertél,
Es talpig vérben kevertél.
 
En Nemzetem Sidó Népem, etc.
Kánáéust meg-fosztottam,
Országát kezedben adtam:
Te pedig Náddal tiszteltél,
Heródessel meg-vetettél.
En téged nagy méltóságra,
Fel-vittelek Királyságra:
Te tövissel koronáztál,
Csúfos bársonnyal ruháztál.
 
En Nemzetem Sidó Népem, etc.
Téged Chanáán földére,
Vitettelek Mézes helyre:
Te Kálvária hegyére,
Vittél minden szenvedésre.
En Szölömben plántáltalak,
Esövel harmatoztalak:
Te rosz gyümölcsöt termettél,
Latrok-közzé feszítettél.
Egig fel-magasztalak,
Becsülettel tartottalak:
Te a' földig meg-aláztál,
Gyalázattal rágalmaztál.
En Nemzetem, Sidó népem,
Többet mit cselekedhettem:
Te-ellened mit vétettem,
Felelly-meg mostan énnékem.
Ne-essél még-is kétségben,
Csak légy buzgó meg-térésben:
Könyvezz, és térj Istenedhez,
Hozzám te Idvezitödhöz.
Akarlak idveziteni,
Bünödet meg-bocsátani,
Fiamnak-is bé-fogadni,
Csak ne-késsél hozzám térni.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 160–1. – Cím: MAS. Popule meus? – Nótajelzés: Nota: Joseph, Jóseph, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 115).

Szövege megtalálható a következő gyűjteményekben: [Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 123; kiad. MIR 39, 121), Vépi ék. (1725–68, 132), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 162), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 186).

A nagypénteki improperium-ok, a szenvedő és keresztre feszített Jézusnak első személyben felhangzó „szemrehányásai” verses fordításban. A nagypénteki liturgiában a kereszt előtti tiszteletadás alatt a szertartást vezető pap és a diákonusok felelgetve latinul éneklik, miközben felhangzik a háromszoros latin–görög Sanctus-Agios acclamatio. A kilenc Ego-val kezdődő, zsoltározó jellegű, a kora középkorban keletkezett strófát a szertartást végző pap énekli, amelyre a diákonusok vagy a segédkező ministránsok és a kórus felelik a Popule meus (Én népem…) kezdetű ismétlődő strófapárt, miközben a  háromszoros Sanctus-Agios acclamatio is felhangzik. Vö. Mihályfi 1933, 147–8. Szövege a Missale Romanum szerint a következő:

Celebrans:

  V. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? reponde mihi.

 

  V. Quia eduxi te de terra Aegypti: parasti crucem Salvatori tuo.

Diaconus:

  R. Agios o Theós.

Subdiaconus:

  R. Sanctus Deus.

Diaconus:

  R. Agios ischyros.

Subdiaconus:

  R. Sanctus fortis.

Diaconus:

  R. Agios athanatos, eleison imas.

Subdiaconus:

  R. Sanctus immortalis, miserere nobis.

Celebrans:

  V. Quia eduxi te per desertum quadraginta annis, et manna cibavi te, et intorduxi te in terram satis bonam: parasti crucem Salvatori tuo.

 

  [R. Agios o Theós…]

Celebrans:

  V. Quid ultra debui facere tibi, et non feci? Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam: et tu facta es mihi nimis amara: aceto namque sitim meam potasti: et lancea perforasti latus Salvatori tuo.

 

  [R. Agios o Theós…]

Celebrans:

  V. Ego propter te flagellavi Aegyptum cum primogenitis suis: et tu me flagellatum tradidisti.

Diaconus et
 Subdiaconus:

  R. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contriastavi te? responde mihi.

Celebrans:

  V. Ego eduxi te de Aegypto, demerso Pharaone in Mare Rubrum: et tu me tradidisti principibus sacerdotum.

 

  [R. Popule meus…]

Celebrans:

  V. Ego ante te aperui mare: et tu aperuisti lancea latus meum.

 

  [R. Popule meus…]

Celebrans:

  V. Ego ante te praeivi in columna nubis: et tu me duxisti ad praetorium Pilati.

 

  [R. Popule meus…]

Celebrans:

  V. Ego te pavi manna per desertum: et tu me cecidisti alapis et flagellis.

 

  [R. Popule meus…]

Celebrans:

  V. Ego te potavi aqua salutis de petra: et tu me potasti felle et aceto.

 

  [R. Popule meus…]

Celebrans:

  V. Ego propter te Chananaeorum reges percussi: et tu percussisti arundine caput meum.

 

  [R. Popule meus…]

Celebrans:

  V. Ego dedi tibi sceptrum regale: et tu dedisti capiti meo spineam coronam.

 

  [R. Popule meus…]

Celebrans:

  V. Ego te exaltavi magna virtute: et tu me suspendisti in patibulo crucis.

 

  [R. Popule meus…]
Hátra Kezdőlap Előre