Mas uj enek*

Tulajdon nótája vagyon

JAj nagy kedven tartott szerelmes szülöttem,
Ki-nélkül már ez világban holtig, árva löttem.
Hol vagy két szememnek tündöklö világa,
El-epedet búss szivemnek, csendes boldogsága.
Hol vagy én szivemnek búzgó kivánsága,
Eletemnek mézzel folyó kedves vigassága.
Mondgyátok meg nékem oh ti magos hegyek,
Születtemnek keresnie vallyon merre mennyek.
Mutassatok útat oh ti olay kertek,
Születtemet hol meg-fogták, vélle merre mentek.
Ah! ti nagy darabos, éles köves útak,
Szent Fiamnak vér csöppei, látom itt húllottak.
Jaj ez bizonyára nagy szomorú jele,
Elömben fúj halálának immár hideg dere.
Sirjatok én velem jó Aszszony barátim,
E' Világban kik tudgyátok, az én árvaságim.
Meg-epedet szivem; kérlek ne hadgyatok,
El-fáradtam, nem mehetek tovább; jaj fogjatok.
Enyhitsd siralmidat keserves Maria,
Mert Szent Fiad harmad napra, fel-támad azt mondta.
Mi-is a' keserves Ur JESUS Annyával,
Siránkozzunk Szent halálán szerelmes Fiának.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1719, 124–25. – Felirata és nótajelzése: MAS UJ ENEK. Tulajdon nótája vagyon.

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Écsi-ék. (1700–25, 144), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 153).

Mária-siralom Nagypéntekre; a [Az Ur Christus fel-támada…]  c. rövidebb, tizenegy versszakos és átdolgozott változata.

Versforma: 12–14 (a–a).

Dallama: RMDT II., 39/II. – Az első négy versszak szövege népi dallammal megvan népzenei gyűjtésekből (Moldvai csángó népdalok és népballadák. Szerk. Faragó József, Jagamas János. Bukarest 1954, 301–2.); itt egy ötödikkel is kiegészítik, amelyben az édesanya távolba szakadt gyermekét siratja:

Kő vóna ja szívik,
Meg kellne lágyujjon,
Gyermekemhez engedjenek,
Hogy én őt meglássom.

Ugyancsak idézi szövegét, dallamát és népzenei hagyományból ismert változatát: Szabolcsi, MZK 52. 1.
Hátra Kezdőlap Előre