Husveti Kyrie*

Kyrje elejson elejson:
Uram irgalmazz mi nékünk,
Ez víg napon adgy jót nékünk,
Kivel újjullyon-meg éltünk.
Kirie eleison.
Christe elejson, elejson:
Christus irgalmazz minékünk:
Mert ma lettél reménségünk,
Halál ellen erösségünk.
Christe eleison.
Kirje elejson, elejson:
Szent Lélek irgalmazz nékünk,
Szent légyen veled ez napunk,
Mert Vigasztalónknak tartunk.
Elejson elejson.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 331–2. – Cím: Husvéti Kyrie. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 92), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 216), Zirci-ék. (1751–66, 70a), Paksi Márton György-ék. (1760, 254), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 3. és 68).

Husvéti kyrie-trópus. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–8–8–8–6 (a–b–b–b–a).

Dallama: RMDT II., 65b. sz.
Hátra Kezdőlap Előre