Sanctus*

Nótája, Szüz Annyától születik

SANCTUS, Sanctus, Dominus Deus noster:
Sanctus, Sanctus Dominus Deus noster:
Pleni sunt Coeli, Terra, laude tua.
Hosanna in Coelis.
Szent, Szent, Szent vagy Ur Isten, Alleluja:
Szent Szent Szent Fiú Isten: Alleluja.
Szent a' Szent Lélek Isten: Alleluja,
Alle-Alleluja.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 333. A latin és a magyar szöveg egymást követi. – Cím: SANCTUS. – Nótajelzés: Nótája fol. 89. [ = Szüz Annyától születik; vö. 136. sz.].

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 93), Paksi Márton György-ék. (1760, 258).

Húsvéti sanctus-parafrázis, a Sanctus, sanctus, Dominus Deus noster kezdetű egy strófás Sanctus fordítása. Lásd Resonemus vngarice c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–11–11–6 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 115. sz.
Hátra Kezdőlap Előre