[Elsö-napján Szombatnak…]*

Nota: Christus fel-tám: Ur Isten meg-váltá

Elsö-napján Szombatnak,
A' Mariák indúlnak,
Hogy kenettel Christusnak,
Testét kennyék Urunknak.
O kegyes, kegyelmes áldott Uram IESUS.
Irgalmaz nékünk.
A' Mariák szóllának,
Uton járván egy-másnak:
Ajtaján koporsónak,
Nagy kö fekszik, mondának.
Piros hajnal hasada,
Setétség meg-virrada:
El-jutván, koporsóra,
Tekíntének; s' hát nyitva.
Es hogy oda jutának,
Fényes Angyalt látának:
Mellyen háborodának,
Es ott jó hírt hallának.
Szent Angyal vigasztalá,
Mariákat biztatá:
Ne-féllyenek, azt mondá,
Christus fel-költ állatá.
Tanitványoknak mondgyák,
Hogy nyilván él, tudhassák:
Pétert-is vigasztallyák,
Kegyelmet nyér, biztassák.
Nagy örömmel hogy mennek,
Szóllal az Ur nékiek:
Semmit ne-rettegjetek,
Mert én vagyok, és élek.
Mondgyátok minnyájoknak,
Az én Tanitványimnak:
Hogy ém élek, s' meg-látnak,
Hidgyenek mondásomnak.
Dicsösség az Atyának,
Ertünk meg-hólt Christusnak:
A' Szent Vigasztalónak,
Tellyes Szent Háromságnak.

1–28 CS A kézirat csonkasága miatt hiányzik. 33 K én CS ém

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 247–8. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Christus fel-tám: Ur Isten meg-váltá. – Megvan a második kiadásban is (1719, 190).

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 133. – Az ének címe és az első 28 sor a kézirat csonkasága miatt hiányzik.

Szövege megvan még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Paksi Márton György-ék. (1760, 264), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 135), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 4).

Válaszos ének Krisztus feltámadásáról, a nagyszombat esti allelujás mise versbe foglalt evangéliuma (Mt 28, 1–7: Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulchrum…). Feltehetően az archaikus népi hagyományban gyökerező és sokfelé mindmáig élő húsvét hajnali Jézus-keresésnek is éneke (vö. Bálint 1973, 277–89).

Versforma: 7–7–7–7–12–5 (a–a–a–a–b–c); az 5. sor 6/6 osztású; az 5. és 6. sor refrén.

Dallama: RMDT I., 68. sz.

22 állatá – állította.
Hátra Kezdőlap Előre