Regina coeli*

Nóta Christusunk fel-támadván

JEsusnak édes Annya;
Eörvendez szüz Mária;
Töled jött Isten Báránya;
Idvöz légy szüz Mária: Alleluja.
Szent Fiad fel-támadott;
Sok jókkal minket meg-áldott.
Ki-költ mint szép ròsa szál;
Reménséggel minket táplál.
Fénlvén Jesus elöttünk;
Jesusnak esedezz értünk.
Drága szent békességben;
Tartson-meg szép Jesus. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 342–3. – Cím: REGINA COELI. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Christusunk fel-támadván kezdetű kottás húsvéti énekre, vö. [CHristusunk fel-támadván…] c.].

Húsvéti felelgetős Mária-ének, a Regina caeli laetare alleluia kezdetű verses időszaki Mária-antifona parafrázisa; a latin szövegét lásd RMKT XVII./2, 69. sz.

Versforma: 7–7–8–7–4 (a–b–a–b–a); közlésünkben négysoros formában; a második és negyedik sor refrén.

Dallamára vö. RMDT I., 94. sz. és RMDT II, 150. sz.
Hátra Kezdőlap Előre