[KI meg-hala szörnyü kínban…]*

Nótája, Puer natus in Bethlehem

KI meg-hala szörnyü kínban,
Fel-támadt Christus nagy vígan:
Az örzök meg-rettentettek;
Mint hóltak, ollyanná lettek.
Alleluja, Alleluja.
Christus mélységes sebei,
Ragyognak mint nap-fénnyei:
Minap bé-rútúlt szemei,
Szépek mint az Egh gyöngyei.
Halál el-bámúlt Jesuson,
Hogy sirból költ fel olly gyorson;
Látczik-is egésségessen,
Christus teste szép ékessen.
Fejünk lévén szép Jesusunk,
mutattya mint lesz mi sorsunk:
Hogy ezen testben fel kellyünk,
Csak Jesusnak híven éllyünk.
Uralkodgyál szép fényesen,
Vigadgy Jesus nagy kedvesen:
Ránk-is tekints kegyelmesen;
Aldassál dicsösségesen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 336–7. – Cím: MÁS. – Nótajelzés: Nótája, fol. 123. [ = Puer natus in Bethlehem]. – Egy másik választható dallamra vonatkozóan az énekeskönyv 357. lapján, Pécseli Király Imre Feltámadt a mi életünk kezdetű kottás éneke után ez olvasható: Ezen Nótára mondhatni Más Enekeket-is: Fol. 336. Illyen formán; KI meg-hala szörnyü kínban, Fel támadt Christus nagy vígan Alle-Alleluja: Az örzök meg-rettentettek; Mint hóltak, ollyanná löttek. Alle-Alleluja. Kyrje eleison, Alle-Alleluja: Kyrje eleison: Alle-Alleluja. 2. Christus mélységes sebei, etc. fol. 336.

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 163).

Húsvéti válaszos ének Krisztusnak a halálon aratott győzelméről. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c); az ötödik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 160. sz.; vagy uo. 237/I. sz. (Pécseli Király Imre Feltámadt a mi életünk kezdetű húsvéti énekének dallamára).
Hátra Kezdőlap Előre