[CHristusunk fel-támadván…]*

CHristusunk fel-támadván,
Dicsiret Istennek:
Pokol ellen lött oroszlán.
Kirie elejson, Alleluja.
A' Kigyót meg-szaggatá:
Christus az halált el-rontá.
Nagy bajnokján eröt vön;
Igy Christus, igaz Dávid lön.
Christus minket táplála;
Szent Sacramentomban szálla.
Christus halált meg-gyözte;
Sátán erejét meg-verte.
Christus erös Sámsonunk,
Sátán ellen mi óltalmunk.
Népét Christus meg-áldá
Rabságbòl Lelkünk meg-óldá.
Szóllít minket példára;
Vezet örök bóldogságra.
Meg-tért bünös gerjedezz;
Egész Világ-is örvendezz.
Elöttünk a' szent Vitéz;
Christus útat nyit Istenhez.
Aldassék Szent Háromság;
Háromságban egy méltóság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 341–2. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 100 var).

Felelgetős ének a megváltásról és a feltámadásról. Szerzője ismeretlen. – Másik közel egykorú változata: [CHristus fel-támada…] c.

Versforma: 7–6–8–10 (a–b–a–c); a második és negyedik sor refrén.

Dallama a Cantus catholici első kiadásából (1651, 74) ismert Krisztus feltámada igazságunkra kezdetű, protestáns eredetű kottás húsvéti énekével rokon, annak megnyújtott változata. Vö. RMDT I., 94. sz.

3 oroszlán – a győzelmes Krisztus előképe; lásd Karacsonra valo Gloria c. 12. sor jz.

8 Dávid lön – a Goliátot, a filiszteus pogány harcost legyőző Dávid a bűn és a halál felett diadalt aratott Krisztusnak előképe (1 Sám 17; vö. RMKT XVII./7, 199. sz. jz.).

10 Sacramentomban – az Oltáriszentségben.

13 Sámsonunk – Krisztus előképe; az ószövetségi Bírák könyve 13–16. fejezetének legendás hőse, és a róla szóló elbeszélések a szorongattatások idején segítő Isten erejét példázzák.
Hátra Kezdőlap Előre