[CHristus fel-támada…]*

Nota: Christus fel-támada, igasságunkra, etc.

CHristus fel-támada,
Hálá Istennek.
Halált, Poklot meg-rontotta.
Dicsiret Istennek.
Az kigyót meg-rontá,
Bün kötelit el-szaggatá.
Ördögön eröt vön,
Christus az igaz Dávid lön.
Christus minket táplál,
Hogy a' Sacramentomban szál.
Az Halált meg-gyözte,
Sátán erejét meg-verte.
Christus erös Sámson,
Ördög-ellen nagy óltalom.
O bünös gerjedgy-fel,
Sok büneidböl már kelly-fel.
Dicsirtessél Isten,
Három személyben egy Isten.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 253–4. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Christus fel-támada, igasságunkra, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 194).

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: [Szőlősy Benedek: ] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 168; kiad. MIR 39, 154), Écsi-ék. (1700–25, 243), Vépi ék. (1725–68, 161), Paksi Márton György-ék. (1760, 263 kottás).

Felelgetős ének a megváltásról és a feltámadásról. Szerzője ismeretlen. A kassai Cantus catholici közel egykorú változata (ld. [CHristusunk fel-támadván…] sz.) alapján korábbi kéziratos hagyományra lehet következtetni.

Versforma: 6–5–8–6 (a–b–a–b); a második és negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT I., 94. sz.
Hátra Kezdőlap Előre