[CHristus fel-támadott ö halottaiból…]*

Nota: Psal. 81. Örvendezzetek az erös Istennek

CHristus fel-támadott ö halottaiból,
Uj Nap virradott ma koporsóból,
Ki az Haláltól meg-ment, s' a' Pokoltól.
A' Christus halála meg-gyözte a' Sátánt,
Fel-támadása Halált, s' Oroszlánt,
A' ki vermet hánt, söt kínozni sem szánt.
Drága szép kenettel keresi Maria,
Fel-kelvén reggel csak Angyalt láta,
Ki néki monda, fel-támadt az Ur ma.
Mennyetek-el hamar a' Christus IESUS-hoz,
Galilaeában nagy örömet hoz,
Szent óldalához járúllyatok ahoz.
Im minden Országok hajolnak kedvére,
Olly erös bajnok Szentek vezére,
Meny, Föld ereje, engednek Nevére.
Illyen nagy szerelmét Isten e' Világhoz,
Már meg-mutatta, hogy fiaihoz,
Szent Fiát küldte, lásson váltságunkhoz.
Terhünket ö vállán egyedül hordozta,
A' Szent kereszt-fán vérét ontotta,
Ertünk nem-szánta, hogy meg-szabadítna.
Aldgyuk magasztallyuk az ISTENT éltünkben,
A' Szent Háromság egy Istenségben,
A' magas Egben, mind örökké, AMEN.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 251. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Psal. 81. Örvendezzetek az erös Istennek. – A második kiadásból kimaradt.

Ének Krisztus megváltói haláláról és feltámadásáról. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–10–11 (a–a–a).

A nótajelzés Szenci Molnár Albert 81. zsoltárának kezdősorát és annak genfi zsoltárdallamát idézi; lásd RMKT XVII./6, 81. sz. (vö. RMDT II., 172. 1.).

5 Oroszlánt – a Bibliában a hősi bátorságon kívül (vö. [CHristusunk fel-támadván…] c. 3. sor jz.) a halálos veszedelemnek is jelképe, a keleti ember félelmetes ellensége.

7–10 Drága szép kenettel – a drága kenettel a sírhoz siető asszonyok evangéliumi történetének rövid foglalata (vö. Mt 28, 1–7; Mk 16, 1–8).
Hátra Kezdőlap Előre