Regina coeli laetare*

Nótája, Oh Jesus, szüzen született

ÖRvendezz Meny-országnak szent Királynéja,
Fel-támadt Fiadért: Alle-Alleluja.
Isten Annya, Egek Tornya;
Szent Lélek Tárházának fényes aranya.
Fel-támadt Jesus Fiad, oh Szüz Mária;
Meg-gyözvén a' halált: Alle-Alleluja.
Távozzék már keserüség;
Forogván elötted Jesus, drága vendég.
Eörvendezz Menynek, Földnek Dicsö Aszszonya:
Poklot, Halált gyöz Szent Fiad; Alleluja.
Ertünk-is illy örömödben,
Esedezz Jesusnak szent Szüz: Amen, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 339–40. – Cím: REGINA COELI LAETARE. – Nótajelzés: Nótája, fol. 61. [ = Oh Jesus, szüzen született szép rósa szál].

Húsvéti Mária-antifona, a Regina caeli laetare alleluia kezdetű időszaki Mária-antifóna parafrázisa. Latin szövege: RMKT XVII./2, 69. sz. jz.

Versforma: 12–12–8–12 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 123. sz.
Hátra Kezdőlap Előre