A' Christus fel-tamadasanak hasznairòl*

Nótája, Hiszünk igaz Istenben

UR Christus fel-támada,
Hogy minket meg-váltana,
Es reménséget ada,
Hogy testünk fel-támadna.*
Alleluja, Alleluja.
Ki fel-támadásával,
Bátorita bennünket;
Isteni hatalmával,
Erössité hitünket.**
Ur Christus fel-támada,
Nékünk példát igy ada;
Hogy bünt immár el-hadgyunk,
S' jobb életre támadgyunk.***
Kereszt-fán halálának,
Hasznát minden hogy lássa;
Fel-támadt, s' hogy kínnyának,
Jutalmát ki-mutassa.****
Meg-hólt menvén keresztre,
S' fel-költ hogy dicsöitse,
Es mennyei életre,
Lelkünket igy segitse.*****
Fel-támadt Christusunknak,
Hálát adgyunk, s' Urunknak;
Ki fel támadásával,
Minket magához foglal.******

*1.Cor.15. 12. **Ibid. v. 14. ***Rom. 6. 4. ****Philip. 2. 9. *****Rom. 4. 25. ******1. Cor. 15. 12.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 348–9. – Cím: A' CHRISTUS FEL-TAMADASANAK HASZNAIRÒL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 332. [ = Hiszünk igaz Istenben].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 221).

Ének Krisztus megváltói halálának és feltámadásának hatásáról, gyümölcseiről. A névtelen szerző Szent Pálnak Krisztusról szóló alapvető hittani tanítását foglalta énekbe, hivatkozva az apostol leveleinek legfontosabb helyeire. Vö. Schütz 1937, II, 12–3.

Versforma: 7–7–7–7–8 (a–a–a–a–b); az utolsó sor refrén.

Dallama: RMDT II., 152. sz.
Hátra Kezdőlap Előre