Kyrie*

O Felséges Atya Isten,
Nagy hatalmad mennyen, s-földön.
Téged uallunk Vrunknak,
és kegyelmes Atyanknak.
Kinek nagy jrgalmassága,
Christus altal ez uilágra,
Szallott szent érdemeért,
hogy meg-hólt bünejnkért.
Légy mi uelünk e' szent napon,
Vigadgyunk jelen uóltodon:
Szent Léleknek malasztjt,
öntsd reánk s-ajándékit.
Meg uáltó Christus Vrunk,
természetünkben bajnokunk:
Azért meny, s föld, a' te hatalmadtul függ.
Te az Emberj testben,
fel-támaduán dicsösségben,
Negyuenedik napon menél mennyegben.
Ülsz Attyádnak szent jobján,
Szószóló uagy értünk ottan,
Azért kérünk, enged hasznát érzenünk.
O Vigasztaló Szent Lélek,
Te uagy leg-föbb oka ennek,
hogy Christus mint menyben,
nyitott nékünk e' földön.
A ki hogy menyben fel méne,
Tégedet mi hozzánk külde;
Hogy Anyaszentegyházat,
szent malasztiddal áldgyad.
Mutasd hozzánk jó uóltodat,
Hogy méltán ezt a' szent napot,
Tisztelhessük éltünkben,
Az után uigy mennyegben.

2 A hatalmad szó ad betűi kivakart betűk helyén. 20 Szószóló<nk< 25 A nyitott szó kivakart betűk helyén. 26 A Hogy és a fel szó kivakart betűk helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 47. – Cím: KYRIE. – Dallamát is közli.

Kyrie-trópus áldozócsütörtökre. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz.; a versformára és dallamra: Kyroe de aduentu Domini c. jz. Az ének a latin hármas acclamatiónak megfelelően háromszor három versszakból áll. Közvetlen forrása és szerzője ismeretlen.

Versforma:8–8–7–7 (a–a–b–b)
 7–8–11 (a–a–b)
 8–8–7–7

Szövegét és dallamát idézi Szabolcsi, MZK 51. 1. – Papp Géza megállapítása szerint ez az ének is példa a cseh nyelvterületen már korábban használatos anyanyelvű Kyrie-trópusok meghonosodására. (RMDT II., 124. 1.)
Hátra Kezdőlap Előre